KNAW

Research

New inequality in the transitional labourmarket

Pagina-navigatie:


Update content


Title New inequality in the transitional labourmarket
Period 01 / 2001 - unknown
Status Completed
Research number OND1293849

Abstract (NL)

Arbeidsmarktparticipatie geldt in de hedendaagse samenleving als belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke inclusie. Tegelijkertijd is de deelname aan betaalde arbeid de afgelopen decennia steeds onzekerder en veranderlijker geworden. De klassieke standaardloopbaan (onderwijs-arbeid-rust) behoort toenemend tot het verleden. Steeds meer mensen krijgen te maken met gewilde dan wel ongewilde transities in hun arbeidsloopbaan. Het betreft overgangen van onderwijs naar arbeid, maar ook weer terug van arbeid naar onderwijs, van betaalde arbeid buitenshuis naar onbetaalde zorgzaken voor gezins- of familieleden en vice versa, maar ook perioden van ongewilde inactiviteit wegens werkeloosheid. Meer algemeen kunnen we stellen dat de standaardbiografie van vroeger een keuzebiografie is geworden. Moderne burgers hebben immers steeds meer de mogelijkheid om hun leven naar eigen inzichten en behoeften in te richten. Deze situatie waarin indivuele keuzevrijheid centraal staan, heeft echter ook een keerzijde. De postmoderne "knutselbiografie" wordt bij bepaade sociale groepen (denk bijvoorbeeld aan lager opgeleiden) maar al te vaak een breukenbiografie. In het door ons voorgestelde onderzoek willen we nagaan tot op welke hoogte de transitionele arbeidsmarkt kansen en risico's met zich meebrengt voor verschillende sociale groepen in Nederland. We concentreren ons hierbij op de lager opgeleide allochtonen in de werkzame leeftijden en vergelijken hun situatie met die van autochtonen. De centrale vraag is kortweg of de transitionele arbeidsmarkt leidt tot nieuwe vormen van sociale ongelijkheid.

Related organisations

Related people

Researcher Prof.dr. S.M. Groeneveld
Researcher Dr. E. Snel
Project leader Prof.dr. J. Veenman

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation