KNAW

Onderzoek

Segregatie en integratie in opleidings- en werksituaties: Effecten op het...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Segregatie en integratie in opleidings- en werksituaties: Effecten op het welbevinden, de motivatie en prestaties van vrouwen en minderheden
Looptijd 11 / 2002 - 10 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1293850
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Samenvatting

Dit onderzoeksprogramma zal zich richten op de effecten van segregatie vs. integratie in onderwijs en werksituaties op het welbevinden, de motivatie en de prestaties van vrouwen en leden van minderheidsgroepen. Hoewel gedurende de laatste jaren de participatie van vrouwen en minderheden in onderwijs en betaald werk is toegenomen, is deze integratie verre van voltooid. In de afgelopen jaren zijn er zelfs nieuwe vormen van segregatie ontstaan bijvoorbeeld doordat leden van minderheden bepaalde scholen bezoeken of alleen vertegenwoordigd zijn in specifieke beroepen of op bepaalde niveaus in het arbeidsproces. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het functioneren van vrouwen en minderheden niet altijd optimaal is, wat onder andere zichtbaar is in hogere verloopcijfers, burnout en gezondheids-problemen. Er is relatief weinig bekend over de omstandigheden waaronder vrouwen en minderheden in onderwijs en werksituaties optimaal gemotiveerd worden en maximale prestaties bereiken. Pogingen tot integratie worden dan ook vaak meer door ideologische overwegingen dan door sociaal wetenschappelijke kennis gestuurd. Het voorgestelde project heeft als doel deze kennisleemte te vullen door systematische analyse van de effecten van segregatie en integratie in onderwijs- en werksituaties op het welbevinden, de motivatie en de prestaties van vrouwen en minderheden. Inzichten uit de pedagogiek, de arbeids- en organisatiepsychologie en sociale psychologie zullen met elkaar gecombineerd worden om te specificeren a) welke processen hierbij een rol spelen en b) wat de toegepaste consequenties van deze processen zijn in opleidings- en werksituaties.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D51000 Psychologie
E13000 Ontwikkelingsstudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie