KNAW

Onderzoek

Ontstekingsmerkers als risicofactor voor het vroege stadium (milde...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontstekingsmerkers als risicofactor voor het vroege stadium (milde cognitieve achteruitgang) van de ziekte van Alzheimer
Looptijd 04 / 2002 - 03 / 2004
Status Afgesloten
URL http://www.ouderenpsychiatrie.nl/nkop/ouderenpsychiatrie.nsf/0/F23413C2567342FEC1256DE5003AA5A7?Opendocument
Onderzoeknummer OND1293911
Leverancier gegevens EMGO annual report 2002

Samenvatting

Dit onderzoek beoogt de volgende vraagstellingen te beantwoorden: - In hoeverre zijn ouderen met een chronische ontstekingsreactie verhoogd 'vatbaar' om 'mild cognitive impairment' (MCI), een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer, te ontwikkelen? - Is deze verhoogde vatbaarheid voor een chronische ontstekingsreactie genetisch bepaald? - In hoeverre zijn ouderen met een immunologische respons tegen amyloïd (Ab) verhoogd 'vatbaar' om MCI te ontwikkelen? - Wat is de samenhang van genoemde factoren (genetische polymorfismen, chronische ontstekingsreactie, en Ab antilichamen) op het ontstaan van MCI? Studieopzet Het onderzoek zal worden uitgevoerd in LASA, de Longitudinal Aging Study Amsterdam, dat in 1993 is gestart, en nog voortduurt. Uit de bevolkingsregisters van de regio's Amsterdam, Zwolle en Oss werd een random steekproef getrokken, gestratificeerd naar leeftijd en geslacht met oververtegenwoordiging van de hoogste leeftijdsstrata en van mannen, teneinde in deze groepen voldoende follow-up gegevens beschikbaar te hebben. De basismeting vond plaats bij 3.107 ouderen, 55-85 jaar. Momenteel zijn data van vervolgmetingen na 3, 6 en 9 jaar beschikbaar. Bij de ouderen van 62-85 jaar vond zowel op de basismeting (1993) als na 3 jaar (1996) bloedafname plaats. Hierin zullen de ontstekingsmarkers a1-antichymotrypsine (ACT), C-reactive protein (CRP) en interleukine-6 (IL6) bepaald worden. Ontstekingsfactoren worden bepaald in serum van zowel de basismeting als na 3-jaar follow-up. Cognitie is gemeten met de Mini-Mental State Examination, de 15-woordentest (15-WT), de Substitutie Codeertaak, en Raven's Coloured Progressive Matrices (CPM). De MMSE is een korte screeningstest voor cognitieve beperkingen en dementie, de 15WT meet geheugenfunctie (direct en uitgesteld geheugen), de Codeertaak meet snelheid van informatieverwerking en de Raventest meet non-verbaal redeneren. De incidentie van MCI wordt nagegaan na 6 jaar follow-up, waarvoor gegevens beschikbaar zijn van 1.020 (85% van 1.200) respectievelijk 650 (85% van 766) ouderen.

Samenvatting (EN)

OBJECTIVES: The objectives of this study are to investigate: 1) whether older persons with a chronic inflammatory response are susceptible to developing mild cognitive impairment (MCI) as an early stage of Alzheimer's disease (AD); 2) whether the susceptibility to a chronic inflammatory response is genetically determined; 3) whether older persons with an immunological reaction to amyloid (Ab) are susceptible to developing MCI; 4) the interaction between both factors, because the inflammatory and immunological markers may be related in a complex relationship. Insight into the association between an inflammatory response and MCI may provide insight into the early pathogenesis of AD, and may stimulate the development of specific and safe non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDS). This is important, because pharmacological treatment for AD will be most effective in the early stages of the disease. METHODS: This study is carried out within the Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). The outcome measure is the development of MCI in older persons with normal cognitive function at baseline (MMSE e24). MCI will be defined as a decline of >1 SD compared to age-matched controls on any cognitive test (memory, information processing speed). Levels of the inflammatory markers interleukin-6 (IL-6), C-Reactive Protein (CRP), and alpha1-antichymotrypsin (alpha1-ACT) will be determined in blood serum, collected at 2 measurement points, with an interval of 3 years. A chronic inflammatory response will be defined as high serum levels at both measurements (RQ 1). The genetic polymorphisms of IL-1, IL-6 and ACT will also be determined (RQ 2). For RQ 3, serum levels of naturally occurring antibodies to Ab will be determined. Blood samples of 766 subjects are available, both from baseline and 3-year follow-up measurements, from which all blood parameters can be determined. The 6-year follow-up data on cognitive functioning are available for 650 subjects (85% of 766 subjects).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. M.G. Dik
Projectleider Dr. R.C. Dodel
Projectleider Prof.dr. P. Eikelenboom
Projectleider Prof.dr. C.E. Hack
Projectleider Prof.dr. C. Jonker

Classificatie

D21300 Biochemie
D21400 Genetica
D21800 Immunologie, serologie
D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde
D23363 Geriatrie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie