KNAW

Onderzoek

Competitie en Coöperatie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Competitie en Coöperatie
Looptijd 01 / 1994 - 12 / 2003
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1294223
Leverancier gegevens METIS Universiteit van Tilburg

Samenvatting

Doel van het programma is: a)het ontwerpen, analyseren en karakteriseren van voornamelijk speltheoretische modellen welke zowel coöperatie als competitie tussen deelnemers aan een spel beschrijven; het ontwerpen en analyseren van algoritmen voor het berekenen van evenwichtsconcepten; het geschikt maken van wiskundige concepten voor toepassingen. b)het ontwikkelen en empirisch toetsen van modellen die de marktwerking kunnen beschrijven en verbeteren, zoals veilingen, en van modellen die bedrijfstakken en publieke (Europese) infrastructuur beschrijven en de werking ervan verbeteren. c)het analyseren van en het inspelen op de interactie tussen het economisch beleid en modelbouw op sociaal-economisch gebied, waaronder milieu-economie, de relatie tussen de markt, de non-profit sector en de overheid, en het mededingingsbeleid. Het programma vormt een voortzetting van het gelijknamige eerdere programma. In het programma wordt samengewerkt met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Limburg en de Katholieke Universiteit Brabant.

Samenvatting (EN)

The goals of the program are: a)the design, analysis and characteristics of, principally, game theoretical models which require cooperation, as well as competition between the players of a game; the design and analysis of algorithms for the calculation of equilibrium theory; making appropriate mathematical models for applications. b)the design and empirical testing of models that can describe and improve market functioning, such as auctions, and models that describe and improve the working of branches of industry and public (European) infrastructure. c)the analysis of the interaction between economic policy and socio- economic modeling, including environmental economics, the relation between the market, the non-profit sector and the government, and competition policy.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie