KNAW

Research

Burnout and Work Engagement: Exploring Individual and Psychophysiological Differences

Pagina-navigatie:


Update content


Title Burnout and Work Engagement: Exploring Individual and Psychophysiological Differences
Period 04 / 2002 - 02 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1294278
Data Supplier Website Onderzoekschool Psychologie en Gezondheid

Abstract

Burnout is often described as a persistent, negative, work-related state of mind in normal individuals, primarily characterised by feelings of (emotional) exhaustion and cynicism. Recently though, there has been a shift in research towards a possible opposite pole of burnout, called engagement. This is consistent with the emerging trend towards positive psychology , which focuses on human strengths, well-being and optimal functioning rather than on weaknesses and malfunctioning. Engagement can be described as a persistent, positive affective-motivational state of fullfillment, characterised by vigor (energy), dedication and absorption. The aim of this research project is to answer the question whether or not engagement and burnout are each other s opposite poles. A model is tested that predicts that engagement and burnout are related differently to physiological parameters (eg. cortisol, catecholamines, bloodpressure and heartrate), person characteristics (eg. neuroticism and extraversion) and job characteristics (eg. job demands and job resources). The main study is a longitudinal field-research. Differences in causes and outcomes of burnout and engagement will be investigated. Two processes are expected to play a certain role: An exhaustion process in which high job demands lead to burnout, and a motivational process in which job resources lead to engagement. This process is supposed to enlarge the job-involvement, which results in less sickness-absenteeism.

Abstract (NL)

Van werken word je moe, en in extreme gevallen kan werk zelfs leiden tot burnout. Maar werk kan ook veel energie geven en inspirerend zijn. In dat geval kan werk leiden tot bevlogenheid. Vaak worden burnout en bevlogenheid gezien als elkaars tegenpolen, maar is dat eigenlijk wel zo? Saar Langelaan heeft dit in haar promotieonderzoek nader onderzocht. Ze heeft gekeken naar persoonlijkheidsaspecten en de meest voor de hand liggende fysiologische systemen van het lichaam (die betrokken zijn bij aanpassing aan stress en energieregulatie). Uit de resultaten bleek dat opgebrande werknemers worden gekenmerkt door emotionele labiliteit, terwijl bevlogen werknemers juist gekenmerkt worden door stabiliteit in combinatie met extraversie. Voorts zijn bij beide groepen werknemers geen verstoringen in de stress-fysiologische systemen gevonden. Het lijkt echter aannemelijk dat er in de hersenen wel degelijk iets aan de hand is. Bijvoorbeeld een verstoring in de balans van neurotransmitters, zoals noradrenaline en dopamine. Langelaan adviseert daarom nader onderzoek naar deze mechanismen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A.B. Bakker
Supervisor Prof.dr. L.J.P. van Doornen
Supervisor Prof.dr. W.B. Schaufeli
Doctoral/PhD student Dr. S. Langelaan

Classification

D23390 Occupational medicine
D24000 Health sciences
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation