KNAW

Research

Why dieting fails: testing a goal conflict model of eating behavior

Pagina-navigatie:


Update content


Title Why dieting fails: testing a goal conflict model of eating behavior
Period 11 / 1999 - 04 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://81.4.66.133/uupona/aanmelden/bestandenpromotie/uitgebreide%20toelichting.pdf
Research number OND1294282
Data Supplier Website Universiteit Utrecht

Abstract (NL)

In het proefschrift van Wendy Mensink staan mechanismen centraal die ten grondslag liggen aan overeten. Zij heeft belangrijke aannames getoetst van een recent ontwikkeld model waarmee getracht wordt overeten bij chronische lijners te verklaren: de Goal Conflict Theorie van eetgedrag (Stroebe, 2002). Nieuw in deze theorie is de nadruk die gelegd wordt op de incompatibele doelen van eating enjoyment en lijnen die bij lijners leidt tot overeten. Volgens de theorie is er variatie in de hoe men lekker voedsel waardeert en hoeveel belang er aan lekker voedsel gehecht wordt. Dit suggereert dat er een groep is die verhoudingsgewijs meer plezier beleeft aan eten: zij hebben een hoge eating enjoyment. De Goal Conflict Theorie van eetgedrag blijkt gedeeltelijk antwoord te geven op de vraag waarom lijnen op de lange termijn niet lukt. Ambivalentie ten aanzien van lekker eten als gevolg van eating enjoyment enerzijds en het doel om te lijnen anderzijds blijkt een belangrijke factor te zijn in het al dan niet omzetten van een lijnintentie in daadwerkelijk lijngedrag. Hoe sterker de ambivalentie ten aanzien van lekker eten, hoe moeilijker het is om te lijnen. Verder bevestigen de bevindingen van Mensink dat de tegenstrijdigheid van enerzijds een hoge eating enjoyment en anderzijds de intentie om te lijnen een oorzaak van overeten bij lijners is. Wanneer een lijner geconfronteerd wordt met lekker eten, wordt automatisch eating enjoyment geactiveerd. Deze verhoogde toegankelijkheid van eating enjoyment zorgt er vervolgens voor dat het strijdige concept, namelijk de intentie om te lijnen tijdelijk minder toegankelijk wordt. Men 'vergeet' als het ware tijdelijk het dieet en gaat overeten. Belangrijk is de aanname dat in tegenstelling tot eating enjoyment, het doel om te lijnen bij lijners niet automatisch geactiveerd wordt maar cognitieve inspanning kost. Hiermee is tevens een mogelijke verklaring geboden voor het feit dat lijners overeten als ze te maken krijgen met sterke emoties. Alles wat cognitieve inspanning vergt, zoals afleiding of sterke emoties, kan het gecontroleerde proces van lijnen verstoren en daardoor leiden tot overeten. Met andere woorden, de emoties kosten zo veel cognitieve inspanning dat de lijner zich niet aan zijn of haar dieet kan houden.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. H. Aarts
Supervisor Dr. H.A.W. Schut
Supervisor Prof.dr. W. Stroebe
Doctoral/PhD student Dr. W. Mensink

Classification

D24300 Nutrition
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation