KNAW

Research

Prediction and monitoring upper-extremity motor recovery after severe...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prediction and monitoring upper-extremity motor recovery after severe stroke. Clinical and neurophysiological studies
Period 01 / 1996 - 05 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1294694

Abstract (NL)

Bij mensen die een CVA (beroerte) hebben gehad, kan de arm- en handfunctie aangedaan zijn. Annette van Kuijk deed onderzoek naar het voorspellen van de herstelperiode van arm- en handfunctie na een CVA. Ze onderzocht of transcraniële magneetstimulatie (magnetische pulsen die de hersenen prikkelen) van toegevoegde voorspellende waarde is op het herstel, vergeleken met alleen klinisch onderzoek. Deze kennis is van belang om patiënten en familie al in een vroeg stadium te informeren over de kans op herstel. Uit haar onderzoek blijkt dat binnen drie weken na een CVA te voorspellen is in hoeverre de arm- en handfunctie binnen een half jaar zal herstellen. Deze voorspelling kan al gedaan worden op basis van systematisch en herhaald lichamelijk onderzoek. Transcraniële magneetstimulatie heeft eenzelfde voorspellende waarde als dit klinisch onderzoek, maar géén toegevoegde waarde. Bovendien is het voor de patiënt een grotere belasting. Spasticiteit, een verschijnsel dat ook kan optreden na een beroerte, blijkt nauwelijks te voorspellen. Van Kuijks onderzoek kan van waarde zijn voor neurologen, huisartsen en iedereen die zorg verleent aan CVA-patiënten in de eerste periode na de beroerte.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A.C.H. Geurts
Supervisor Prof.dr. M.J. Zwarts
Co-supervisor Dr. H.T. Hendricks
Co-supervisor Dr. J.W. Pasman
Researcher Prof.dr. B.R. Bloem
Researcher Dr. J. van Limbeek
Doctoral/PhD student Dr. A.A. van Kuijk

Classification

D21200 Biophysics, clinical physics
D23210 Dermatology, venereology, rheumatology, orthopaedics
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation