KNAW

Research

History of the Dutch police in the 20th century. Partial study: history of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title History of the Dutch police in the 20th century. Partial study: history of the Dutch police trade union and police education
Period 01 / 2003 - 06 / 2005
Status Completed
Research number OND1294992
Data Supplier WODC

Abstract (NL)

Doel: In samenhang met de beide andere deelonderzoeken lokale politiezorg (gemeentepolitie) en rijkspolitiezorg wordt gewerkt aan een integrale geschiedschrijving van de Nederlandse politie in de twintigste eeuw, met zijn negentiende-eeuwse voorgeschiedenis. Centrale vragen betreffen onder meerde volgende: Welke zijn de oorzaken van de hoge organisatiegraad van de Nederlandse politiebonden? Welke invloed heeft de Nederlandse politievakbeweging gehad op de arbeidsvoorwaarden en de organisatie en het beleid van de Nederlandse politie? Welke invloed hadden de politiebonden op de organisatie, de vorm en de inhoud van het Nederlandse politieonderwijs? Wat was de rol van de overheid bij de totstandkoming van het politieonderwijs? Opzet: Het betreft een project dat wordt verricht in opdracht van de grote regiokorpsen, de departementen van BZK en Justitie en de Koninklijke Marechaussee. Het deelonderzoek is opgesplitst in drie perioden: 1900-1940; 1940-1966; 1966-2000.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. R. van der Wal

Classification

D34000 History
D41300 Criminal (procedural) law and criminology
D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation