KNAW

Onderzoek

WOT-03-413 Rassenonderzoek ten behoeve van de uitgave van rassenlijsten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WOT-03-413 Rassenonderzoek ten behoeve van de uitgave van rassenlijsten
Looptijd 2003 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.cgn.wur.nl/
Onderzoeknummer OND1295140
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

Doel:
In januari 2006 is de Raad voor Plantenrassen ingesteld. Deze nieuwe raad is een voortvloeisel van de nieuwe Zaaizaad - en Plantgoedwet 2005. De nieuwe Raad voert taken uit die voorheen werden uitgevoerd door de Raad voor het Kwekersrecht, de Commissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor landbouwrassen, de Commissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor bosbouwgewassen en de Commissie Toelating Groenterassen. Activiteiten die Wageningen UR tot 31/12/2005 uitvoerde binnen programma WOT-03-413 zijn per 1-1-2006 overgenomen door de nieuwe raad. In verband hiermee is met ingang van 1-1-2006 programma WOT-03-413 beeindigd.

Dit programma richt zich op onderzoek en advisering met betrekking tot de totstandkoming van de wetttelijk verplichte rassenlijsten. Rassenlijsten, welke zowel binnen Nederland als binnen de EU gebruikt worden, hebben tot doel aan de gebruiker van rassen een zekere kwaliteit van uitgangsmateriaal te garanderen en verdere informatie te bieden die een rationele keuze van het meest geschikte uitgangsmateriaal mogelijk maken.Tevens vormen ze voor de gebruiker en voor de overheid een instrument voor een goed kwaliteits-, resistentie- en milieubeheer. Voor landbouw- en bosbouwgewassen geldt een verplichting dat rassen en uitgangsmateriaal van deze gewassen op de rassenlijst moeten zijn opgenomen om in het verkeer te mogen worden gebracht.
Resultaten Jaarlijkse productie van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen; Voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouw-gewassen; Adviezen met betrekking tot de totstandkoming van protocollen voor het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek aan landbouwgewassen; Nationaal register voor bosbouwgewassen; Nationale lijst voor bosbouwgewassen; Herkomstgebieden van bosbouwgewassen op kaarten; Vijfjaarlijkse totstandkoming van de Rassenlijst voor Bomen; Voorbereiding van de besluitvorming door de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Bomen; Rapportages van het cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek uitgevoerd aan uitgangsmateriaal voor bossen en landschap. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen productiedoelstellingen en doelstellingen gericht op (genetische) biodiversiteit en de ecologische en esthetische aspecten hiervan; Publicaties in de Staatscourant op bovengenoemd terrein; Nederlandse bijdrage aan de technische uitvoering van de EU-regelgeving met betrekking tot rassenlijsten, met name ten behoeve van de verschijning de Gemeenschappelijke Rassenlijsten voor Landbouwgewassen en Bomen; Adviezen aan de rijksoverheid ten behoeve van de uitvoering van de Zaaizaad- en Plantgoedwet op het terrein van rassenlijsten; -Vertegenwoordiging van de Nederlandse overheid in relevante internationale fora, in het bijzonder de EU en de OESO.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. S.M.G. de Vries
Projectleider Dr.ir. A.J.P. van Wijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie