KNAW

Research

BO-01-419 Humans and nature

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-01-419 Humans and nature
Period 2003 - 2006
Status Completed
URL http://www.mensenennatuur.nl/
Research number OND1295166
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Hoe kan de verantwoordelijkheid voor natuur met andere actoren worden gedeeld? Hoe zijn natuur en recreatie het best te combineren? Hoe kunnen we bereiken dat het rendement van het natuurbeleid zo hoog mogelijk is? Voor deze vragen reikt het programma strategieën aan.

Resultaten
Trends in motivatie en commitment van particulieren voor natuur en natuurbeleid; institutionele samenwerkingsvormen en sturingsrelaties bij ontwikkelingsgerichte natuur- en landschapsstrategieën; voorwaarden voor meer particulier en agrarisch natuurbeheer; handreikingen voor mede-overheden en particulieren om in te spelen op (inter)nationale ontwikkelingen met betrekking tot natuur; strategieën voor sturing van de combinatie recreatie en natuur op regionaal niveau; bijdrage aan een monitor kosteneffectiviteit natuurbeleid; regionale voorbeeldplannen voor een kosteneffectieve aanpak van gebiedsgericht beleid, met natuur, landschap en recreatie als belangrijke componenten

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. R. van Oostenbrugge

Related research (upper level)

Classification

D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation