KNAW

Onderzoek

BO-01-419 Mensen en natuur

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-01-419 Mensen en natuur
Looptijd 2003 - 2006
Status Afgesloten
URL http://www.mensenennatuur.nl/
Onderzoeknummer OND1295166
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

Doel:
Hoe kan de verantwoordelijkheid voor natuur met andere actoren worden gedeeld? Hoe zijn natuur en recreatie het best te combineren? Hoe kunnen we bereiken dat het rendement van het natuurbeleid zo hoog mogelijk is? Voor deze vragen reikt het programma strategieën aan.

Resultaten
Trends in motivatie en commitment van particulieren voor natuur en natuurbeleid; institutionele samenwerkingsvormen en sturingsrelaties bij ontwikkelingsgerichte natuur- en landschapsstrategieën; voorwaarden voor meer particulier en agrarisch natuurbeheer; handreikingen voor mede-overheden en particulieren om in te spelen op (inter)nationale ontwikkelingen met betrekking tot natuur; strategieën voor sturing van de combinatie recreatie en natuur op regionaal niveau; bijdrage aan een monitor kosteneffectiviteit natuurbeleid; regionale voorbeeldplannen voor een kosteneffectieve aanpak van gebiedsgericht beleid, met natuur, landschap en recreatie als belangrijke componenten

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. R. van Oostenbrugge

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie