KNAW

Research

BO-03-423 Co-financing AKK-projects

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-03-423 Co-financing AKK-projects
Period 2003 - 12 / 2006
Status Completed
URL http://www.akk.nl/
Research number OND1295171
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het programma is gericht op cofinanciering van projecten in het kader van de bestaande Agro-Keten Kennis (AKK) co-innovatieprogramma s Toegevoegde waarde varkensvleesketens , Professionalisering van de biologische afzetketen en Duurzame Agro Food ketens . Voor alle AKK-projecten geldt de volgende financieringsconstructie: - 25% AKK-middelen; - 25% Eigen bijdrage van de kennisinstellingen, via financiering uit programma 423; - 50% Eigen bijdrage van het bedrijfsleven.

Resultaten
Toegevoegde waarde varkensvleesketen:
In dit programma wordt bedrijven en kennisinstellingen een platform geboden om te werken aan oplossingen voor het realiseren van markt- en maatschappijgerichte varkensvleesketens: marktdifferentiatie, integrale ketenzorg en ketenoptimalisatie

Professionalisering biologische afzetketens:
Bij de opschaling en professionalisering van biologische afzetketens is het cruciaal dat de specifieke kennis en ervaring van biologische ketens en de professionaliteit en schaalgrootte van spelers uit de gangbare ketens worden gekoppeld. Het koppelen van beide werelden en de professionalisering van de ketens gaat niet zonder de ontwikkeling van nieuwe ketenconcepten, ketenkennis en nieuwe vormen van samenwerking.

Duurzame Agro Food ketens:
In dit programma zoeken bedrijfsleven en kennisinstellingen zelf naar een passende invulling van duurzaamheid. Bedrijven zullen in projecten kiezen voor een hanteerbare thematische benadering ten einde duurzaamheid stapsgewijs vorm en inhoud te geven. De overheidsthema s binnen het kaderprogramma (transportbesparing, energiebesparing en nevenstromen) en de thema s operationaliseren, communiceren en internationalisering bieden hiervoor een concrete opstap.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. N.S.P. de Groot

Related research (upper level)

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D18200 Plant production and animal production
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation