KNAW

Onderzoek

BO-03-425 Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-03-425 Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS)
Looptijd 2003 - 2005
Status Afgesloten
URL http://www.wcfs.nl/webdb/wcfs_home.html
Onderzoeknummer OND1295174
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

Doel:
De doelstelling van LNV is om te participeren in een centre of excellence en daarmee toegang te hebben tot én bij te dragen in (de ontwikkeling van) fundamentele en toepasbare kennis over de kwaliteit van voedsel, de veiligheid van voedsel, voedselintegriteit en consumenten- (sensorisch) onderzoek. WCFS geeft hierbij de mogelijkheid om te participeren in grote netwerken en onderzoek uit te voeren dat op instituutsniveau niet haalbaar is vanwege menskracht en faciliteiten. Een tweede argument is dat WCFS een middel is om innovatie voor de voedingsmiddelenindustrie te bewerkstelligen. De doelstelling van dit programma is om de processen die ten grondslag liggen aan de verwerking, de kwaliteit en de veiligheid van levensmiddelen te begrijpen en van daaruit optimalisaties of innovaties voor de levensmiddelen-technologische industrie én de consument te realiseren.

Het Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS) is in 1998 gestart als een samenwerkingsverband van kennisinstellingen en bedrijfsleven. Verdere details over de samenstelling van het consortium staan vermeld op de website van WCFS

Resultaten:
Kennisontwikkeling vindt o.a. plaats op de volgende thema s:
- Consumentenvoorkeuren: welke sensorische attributen zijn van doorslaggevende betekenis voor de ervaren kwaliteit van (al dan niet verwerkte) levensmiddelen? Zowel psychologische, sensorische als fysiologische elementen worden hierin gecombineerd.
- Welke productiemethoden moeten worden ontwikkeld of worden geoptimaliseerd om gegarandeerde voedselveiligheid te realiseren? Welke (combinatie van) processingcondities zijn essentieel in de afdoding van micro-organismen die de voedselveiligheid bedreigen? Hierbij valt te denken aan belangrijke bacteriesoorten als Salmonella, Listeria, Campylobacter en Bacillus sp alsmede schimmels en gisten.
- Hoe dragen bepaalde ingrediënten bij tot de structuur (in relatie tot sensorische en verwerkingstechnische parameters) en functie (invloed van bijvoorbeeld gezondheidsbevorderende stoffen) van levensmiddelen?
- Hoe kunnen deze ingrediënten worden geproduceerd, bijvoorbeeld door middel van fermentatietechnologie met behulp van specifieke bacteriële productiesystemen? Metabolomics is hierbij een kernthema om het (bacteriële) metabolisme zo in te richten dat componenten worden gemaakt die in de levensmiddelentechnologie kunnen worden toegepast.
- De relatie tussen het ontstaan van ziekten (in het bijzonder kanker) en voeding(scomponenten) wordt onderzocht.
- Een algemene doelstelling van LNV voor participatie in WCFS is dat het een middel is om tot innovatie te komen. De kritische massa van onderzoekers vanuit kennisinstellingen en (internationale) universiteiten leidt tot een grote output (in termen van publicaties, patenten, workshops en congressen waarbij de opgedane kennis breed wordt geëtaleerd; participerende bedrijfspartijen doen een kennisvoorsprong op die ze kunnen benutten ten aanzien van product- en procesontwikkeling).

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J. Oosterhaven

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D21700 Fysiologie
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie