KNAW

Research

BO-06-427 Reduction disease pressure Phytophthora infestans

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-06-427 Reduction disease pressure Phytophthora infestans
Period 2003 - 07 / 2007
Status Completed
URL http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-06/427/producten.htm
URL http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-06/427/actueel.htm
URL http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-06/427/links.htm
Research number OND1295185
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Production of potatoes is of prime agricultural importance in the Netherlands. Late blight, caused by the oomycete Phytophthora infestans is the most important threat to this crop. Control of the disease is only possible by abundant use of fungicides, which use amounts to more than 50% of all fungicides used in The Netherlands. For more than a century the Phytophthora population was rather uniform and control was possible by integrated crop protection in combination with more or less resistant potato cultivars. However, due to the importation of infected potato material, the Phytophtora population has changed during the last 20 years, becoming more aggressive, producing persistent oospores, and showing more genetic variability thus, enabling adaptation to the present resistant cultivars. The increased aggressiveness, the decrease of resistance and, consequently, the large input of fungicides form a threat to sustainable potato culture in The Netherlands. This threat has led to the Dutch Phytophthora Umbrella programme (2003 2012). The aim of Umbrella programme is to reduce the use of fungicides to control P. infestans in potato by 75% in 2012 by three strategies. Firstly, to integrate all present and new research in the Netherlands and to focus all projects on this 2012 aim. Secondly, to hand over the steering of all research to a board of representatives from the potato sector to ensure commitment to and application of the results of all short term and long term research. Thirdly, to combine the three parties research (Wageningen UR), policy (Ministry of Agriculture) and potato sector in NILB to ensure that each party takes its responsibility for reaching the 2012 aim.
All research is brought together in six themes that form a highly integrated program:
Theme 1: Phytophthora Toolbox
Theme 2: Population Biology
Theme 3: Epidemiology
Theme 4: New sources for resistance
Theme 5: Genomics potato-Phytophthora interaction Theme 6: Genomics Phytophthora infestans

Abstract (NL)

[Doel]:
Dit programma is onderdeel van het Parapluplan Phytophthora, de concentratie van Wageningen-UR onderzoek op het gebied van Phytopthora. Doel van dit plan is de continuering van de aardappelteelt en halvering van milieubelasting van bestrijdingsmiddelen tegen Phytophthora in 2005 via geïntegreerde gewasbescherming en wederom een halvering in 2013, ten opzichte van de referentieperiode 1996 - 1998. De doelstelling voor programma 427 is het ontwikkelen, integreren en vertalen tot op het praktijkniveau van de benodigde kennis, zodat de aardappelketenpartijen ondersteund worden bij het opzetten van duurzame beheersingssystemen voor Phytophthora.
[Resultaten]:
1. Genomics Phytophthora infestans: Het vinden van genen die verantwoordelijk zijn voor essentiële levensfuncties van Phytophthora en het vinden van ingangen om deze genen te inactiveren.
2. Genomics Aardappel-Phytophthora interacties: Verdiepend inzicht in moleculaire processen die bij de initiële interactie tussen P. infestans en aardappel een cruciale rol spelen bij het wel of niet slagen van een infectie.
3. Nieuwe bronnen van resistentie: Primitief materiaal uit genenbanken en half-materiaal (o.a. uit Z. Amerika) met andere resistentiegenen dan de klassieke (R1 - Rx) uit S. demissum.
4. Epidemiologie: Inzicht in alle factoren die voor verspreiding van Phytophtora zorgdragen in relatie tot ziektedruk en zwakke plekken in de levenscyclus van Phytophthora.
5. Populatie biologie: Beheersings-/bestrijdingsstrategieën waarbij de kans zo gering mogelijk is dat resistenties van Phytophthora ontstaan dan wel worden doorbroken in aardappel.
6. Phytophthora toolbox; integratie thema s 1-5: Integreren van alle kennis die bruikbaar is voor de praktijk, zodat deze geïmplementeerd kan worden.
Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. P.M. Boonekamp

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D21400 Genetics
E11000 Biotechnology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation