KNAW

Onderzoek

BO-02-381 Functievervulling Natuur, Bos en Landschap

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-02-381 Functievervulling Natuur, Bos en Landschap
Looptijd 2001 - 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1295191
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

Doel:
Het programma Functievervulling natuur, bos en landschap heeft tot doel te voorzien in de kennisbehoefte van beheerders en beleidsmakers met betrekking tot beheer en gebruik van natuurterreinen, bossen en landschapselementen

Resultaten
De eindproducten van het programma bestaan uit zowel wetenschappelijke rapporten en artikelen als beleids- en praktijkadviezen, artikelen in vakbladen, brochures, veld- en praktijkgidsen, modelinstrumentarium, databank-instrumentarium, ondersteunende software, CD-ROMs, website, (e-mail) nieuwsbrief en presentaties waarin onderzoek is doorvertaald naar de gebruiker, in aanvulling op de wetenschappelijke rapporten

Het programma kent 3 thema's:
Maatschappelijke functievervulling op bedrijfsniveau waarin het o.a. gaat om inrichting en beheer van natuur voor verschillende functies en verschillende gebruikers, kansrijke functiecombinaties op bedrijfsniveau en wijze waarop beheerders hiermee kunnen omgaan.

Integratie van ecologische processen in het beheer waarin het o.a. gaat om strategie voor beheer van boslandschappen en andere grootschalige terrestrische natuur, omvorming van beheerde terreinen naar terreinen waarop in de toekomst geen inwendig beheer meer plaatsvindt en beheeradviezen voor natuurherstel (o.a. vernatting).

Bedrijfsvoering en economie van het beheer waarin het o.a. gaat om inventarisatie-, plannings-, monitorings en evaluatiemethoden afgestemd op de wensen van de doelgroep/gebruiker, ontwikkeling van een geschikt systeem van bedrijfssturing voor geïntegreerd bosbeheer en advisering over monitoring naar praktijk en beleid.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.S. van Wijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie