KNAW

Research

Validation Admission instruments

Pagina-navigatie:


Update content


Title Validation Admission instruments
Period 2003 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1295297

Abstract (NL)

Doel van het project
Dit project heeft ten doel om het toelatingsinstrumenten als het Species Sensitivity Distribution concept en de modellen PERPEST en HERBEST te valideren. Het SSD concept zal toepasbaar gemaakt worden voor de risico-evaluatie van fungiciden. Omdat het werkingsmechanisme van fungiciden voor waterorganismen vaak onbekend is moeten nu nog vaak dure microcosm experimenten uitgevoerd worden. Nadat de data in 2003 verzameld zijn, zullen deze in 2004 geordend en geanalyseerd worden. Tevens zal een internationale workshop georganiseerd worden om dataleemtes in de risicobeoordeling van fungiciden te definiëren. Deze workshop zal mede gebruikt worden om de industrie actief te benaderen voor het beschikbaar stellen van gegevens. Essentiële kennisleemtes zullen experimenteel ingevuld worden. Er zal een begin gemaakt worden met het formuleren van guidance voor het toepassen van het SSD concept voor de risico-beoordeling van fungiciden. Zo zal bepaald worden hoeveel en welke soorten gebruikt moeten worden voor een wetenschappelijk verantwoord gebruik van het SSD concept en welke beschermingsniveaus het kan afleiden. Omdat het PERPEST model een data-gebaseerd model is zal haar validatie bestaan uit het updaten van de achterliggende data base. De concepten en uitkomsten van het herstelmodel HERBEST zal gevalideerd worden aan de hand van de resultaten van mesocosm-experimenten die in het verleden uitgevoerd zijn. Deze resultaten zullen gecommuniceerd worden via SETAC congressen om een draagvlak te creëren onder wetenschappers, industrie als toelatingshouders. Beoogde (tussen) resultaten van het project Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten:
1. Internationale workshop over dataleemtes in de risicobeoordeling van fungiciden waarvoor zowel academia, industrie als toelatingshouders uitgenodigd worden. 2. Guidance over het toepassen van het kostenbesparende SSD concept voor de risicobeoordeling van bestrijdingsmiddelen met speciale aandacht voor fungiciden en insecticiden met een ongewoon werkingsmechanisme. 3.Ge-update versie van het model PERPEST. 4. Verhoogde validatiestatus van het model HERBEST. 5. Presentatie van de resultaten van het project tijdens een SETAC congres. Dit congres is uitgekozen omdat zowel academia, industrie als toelatingshouders daar aanwezig zijn.

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D16400 Information systems, databases
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation