KNAW

Onderzoek

Beheer en ondersteuning van PEARL/GeoPearl

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Beheer en ondersteuning van PEARL/GeoPearl
Looptijd 2003 - 12 / 2006
Status Afgesloten
URL http://www.pearl.alterra.nl/
URL http://viso.ei.jrc.it/focus/
Onderzoeknummer OND1295302

Samenvatting

[Doel van het project]:
Het doel is om adequate versies van de PEARL en GeoPEARL software pakketten permanent via internet beschikbaar te houden en gebruikers te ondersteunen. De pakketten bestaan uit modellen en databases die nodig zijn voor EU en nationaal toelatingsbeleid.
PEARL is nodig voor:
(i) berekeningen met EU FOCUS grondwater scenario s,
(ii) beoordeling van veld- en lysimeterstudies voor NL toelatingsbeleid en
(iii) berekening van persistentie voor NL toelatingsbeleid.
Voor PEARL wordt een nieuwe release voorzien om een aantal bugs te elimineren. Mogelijk worden nieuwe FOCUS grondwaterscenario s geparameteriseerd voor PEARL (de noodzaak hiervan wordt bepaald door de meningsvorming in de EU-FOCUS Groundwater Workgroup).
GeoPEARL is nodig voor berekeningen van NL grondwater scenario s. De eerste versie van GeoPEARL wordt opgeleverd in december 2004; zo nodig wordt een tweede versie in de loop van 2005 uitgebracht i.v.m. optredende kinderziektes of aanvullende wensen van gebruikers. Er zal verder cursusmateriaal worden ontwikkeld voor training van Nederlandse GeoPEARL gebruikers.
Er zal een begin gemaakt worden met de realisatie van een nieuwe PEARL versie waarin ook preferente stroming beschreven wordt. Verder zal op bescheiden schaal gewerkt begonnen worden met toetsen van PEARL aan een veldstudie in een aardappelteeltsysteem.
[Resultaten]:
- adequate versies van PEARL en GeoPEARL software pakketten permanent en gratis beschikbaar via internet inclusief handleidingen en verdere documentatie
- presentaties over PEARL en GeoPEARL op workshops en cursussen
- organisatie van nationale cursus voor chemische industrie, NL evaluerende instanties, CTB en RIVM b.g.v. introductie van GeoPEARL in NL toelatingsprocedure i.s.m. RIVM en CTB

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J.J.T.I. Boesten

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie