KNAW

Research

The influence of infections by viruses HHV-6 and EBV on the brain cells

Pagina-navigatie:


Update content


Title The influence of infections by viruses HHV-6 and EBV on the brain cells
Period 04 / 2000 - 04 / 2004
Status Completed
Research number OND1295369
Data Supplier Website Stichting Vrienden MS Research

Abstract

Aim: To gain a better understanding of the role of viral infections in MS.

Abstract (NL)

Doel van het onderzoek: Het zoeken naar meer begrip van de rol van virusinfecties bij MS. Achtergrond van het onderzoek: Sinds oudsher wordt vermoed dat virusinfecties een rol spelen bij MS. In de laatste decennia is er veel onderzoek gedaan waarvan de resultaten de betrokkenheid van virussen bij MS ondersteunen. We weten nu dat virussen zowel het risico om MS te krijgen als het beloop van de ziekte beïnvloeden. Hoe de relatie tussen virussen en MS in elkaar zit is nog onduidelijk. Immers, de meeste virussen waarvan we weten of vermoeden dat ze een rol spelen, zijn vrij normale virussen die het merendeel van de bevolking infecteren, en allerminst specifiek zijn voor mensen met MS. De vraag is nu hoe deze virussen dan toch een rol in het ziekteproces vervullen. In het project wordt gekeken naar effecten van virusinfecties op het zenuwstelsel. Hoewel we weten dat dit vrij algemeen voorkomt, is er nauwelijks iets bekend over het gevolg van zo'n infectie op het functioneren van hersencellen. Virussen zouden bijvoorbeeld als een extra risicofactor voor ontstekingen kunnen zorgen. In samenwerking met de Nederlandse Hersenbank worden hersencellen in kweek genomen, en in het laboratorium geïnfecteerd met algemeen voorkomende virussen zoals humaan herpesvirus-6 (HHV-6; veroorzaker van roseola) of Epstein-Barr virus (EBV; veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer). Infectie met HHV-6 wordt daarbij als eerste onderzocht. Bereikte resultaten tot nu toe: Uit hetgeen bekend is van de effecten van virusinfecties zoals die met HHV-6 en EBV, wordt vermoed dat met name de controle op afweerprocessen in de hersenen in de war wordt gestuurd door infectie. De effecten vertalen zich vooral door het aan- of uitzetten van bepaalde erfelijke eigenschappen in een geïnfecteerde cel. Het is denkbaar dat daarbij de grootste veranderingen zich voordoen als er na de infectie nog andere factoren inwerken op hersencellen. Omdat er zoveel verschillende processen bij afweer betrokken zijn, lijkt het niet zinvol om slechts een klein aantal van deze processen te bestuderen. Daarom wordt de zogenaamde array-techniek gebruikt, waarbij de effecten van infectie op honderden erfelijke eigenschappen tegelijkertijd in kaart gebracht worden. In het eerste stadium van het project is deze array-techniek ontwikkeld voor verschillende typen hersencellen en er is gekeken of de resultaten betrouwbaar en reproduceerbaar zijn. Tevens is onderzocht of hersencellen van verschillende personen (zonder hersenaandoeningen) een vergelijkbaar resultaat geven. Parallel zijn we bezig met het verbeteren van de methode om hersencellen in kweek te infecteren met virussen als HHV-6 om een hoog percentage geïnfecteerde hersencellen te krijgen. Het project is nu zover dat de array-techniek goed loopt, betrouwbaar is bevonden, en in de komende periode ingezet zal worden om de effecten van virusinfectie op honderden aspecten van de celfunctie te bestuderen. In een eerste stap zijn effecten van de meest voorkomende ontstekingssignalen op gezonde hersencellen in kaart gebracht. De volgende stap is het effect van virusinfectie bestuderen, en vervolgens dat van de ontstekingssignalen op geïnfecteerde cellen. Verwacht wordt dat aanwijzingen naar voren komen op welke processen de virusinfectie invloed heeft en welk van deze invloeden een rol zouden kunnen spelen bij MS. Daarop kan dan vervolgens nadere aandacht worden gericht.

Related organisations

Secretariat TNO (TNO)
Financier Dutch MS Research Foundation

Related people

Researcher Dr. S. Meeuwsen
Researcher Ing. C. Persoon-Deen
Project leader Dr. J.M. van Noort

Classification

D22100 Microbiology
D23110 Infections, parasitology, virology
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation