KNAW

Research

The relationship between clinical, immunological and hormonal data during...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The relationship between clinical, immunological and hormonal data during the pregnancy of MS patients
Period 07 / 2003 - 07 / 2007
Status Completed
Research number OND1295373
Data Supplier Website Stichting Vrienden MS Research

Abstract

Aim: Identification of the biological factors influencing the course of MS during pregnancy.

Abstract (NL)

Doel van het onderzoek: Opsporing van de biologische factoren die het verloop van MS tijdens de zwangerschap beïnvloeden. Achtergrond van het onderzoek: Zwangerschap heeft een opmerkelijk gunstig effect op het verloop van MS. Met name tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap is er een forse afname van het aantal opflakkeringen van de ziekte. Deze afname is groter dan bereikt wordt met de gebruikelijke medicatie voor MS. De eerste drie maanden na de bevalling is er een toename van de opflakkeringen. Een mogelijke verklaring voor dit feit ligt in de veranderingen in het immuunsysteeem tijdens en na de zwangerschap. Ter voorkoming van afstoting van de foetus dient er een anti-ontstekingsklimaat te heersen. We gaan ervan uit dat deze verandering in omstandigheden ook te maken heeft met het tijdelijk gunstige effect van de zwangerschap. Het lijkt erop dat er tijdens de zwangerschap een verandering optreedt van de normaal aanwezige balans binnen het immuunsysteem tussen twee elkaar tegenwerkende groepen van cellen, te weten de ontstekingsbevorderende cellen en de ontstekingsremmende cellen. Het onderzoek zal zich met name richten op de veranderingen in deze balans. Hiernaast zal in de toekomst onderzocht worden of ook andere mechanismen van belang kunnen zijn. Kennis van de mogelijke mechanismen als verklaring voor het opvallend veranderde verloop tijdens de zwangerschap zal leiden tot meer kennis over het ontstaan en verloop van MS. Wellicht leidt het zelfs tot nieuwe behandelingsmogelijkheden. Het onderzoek is zo opgezet dat 30 vrouwen gevolgd zullen worden tijdens en na de zwangerschap. Tevens zal een controlegroep van minstens zoveel gezonde zwangere vrouwen tijdens en na de zwangerschap gevolgd worden. Bereikte resultaten: Uiteraard zijn er in dit vroege stadium nog geen resultaten te verwachten. Er is een start gemaakt met het zoeken naar zwangere vrouwen die aan het onderzoek deel willen nemen.

Related organisations

Related people

Researcher Drs. R. Neuteboom
Project leader Dr. C. de Groot
Project leader Prof.dr. R.Q. Hintzen
Project leader Prof.dr. J.D. (Jon) Laman

Classification

D21700 Physiology
D21800 Immunology, serology
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation