KNAW

Research

In-situ research policy options and perception entrepreneurs

Pagina-navigatie:


Update content


Title In-situ research policy options and perception entrepreneurs
Period 2003 - 12 / 2003
Status Completed
Research number OND1295400

Abstract (NL)

Doel van onderzoek is de ex ante evaluatie van diverse beleidsopties in nauwe relatie met perceptie van ondernemers. Hierbij wordt aangesloten bij de resultaten van project B.1 dat in mei wordt afgesloten en waarbij op basis van de belangrijkste knelpunten oplossingsrichtingen zijn geïnventariseerd en een plan van aanpak wordt geformuleerd. In deze studie zullen de diverse beleidsopties worden geëvalueerd in nauwe interactie met de praktijk, beleid en maatschappelijke groeperingen. De perceptie/het draagvlak van de ondernemer zal bij deze evaluatie een belangrijk aspect zijn. Ook zal worden ingegaan op oplossingen (innovaties) die vanuit de praktijk worden aangedragen, de achterliggende motieven en de mate waarin management van invloed zijn bij het succes of falen in de praktijk (tussen-boer-variatie). De diverse beleidsopties en oplossingen zullen zich richten op diverse aspecten, als: grotere verantwoordelijkheid voor de ondernemer in ruil voor publieke flexibiliteit (bv. met ondernemingsplannen); integratie van de diverse beleidsthema s; nieuwe institutionele inbedding bij de vorming en uitvoering van het beleid (bv. via interactieve beleidsvorming, co-managementgroepen of Biesheuvelgroepen); aanvullende vormen van communicatie en stimulering richting ondernemers. Via het opzetten van een aantal pilots zal in nauwe interacties van praktijk, beleid en maatschappelijke groeperingen de voor- en nadelen van de diverse beleidsopties worden geëvalueerd. Via veldonderzoek , mogelijk m.b.v. spelsimulaties, kunnen de bevindingen uit project B.1 nader worden getoetst en kunnen ondernemers worden bevraagd op hun perceptie van beleidsopties.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. D.W. de Hoop

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18100 Exploitation and management physical environment
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation