KNAW

Onderzoek

In-situ onderzoek beleidsopties en perceptie ondernemers

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel In-situ onderzoek beleidsopties en perceptie ondernemers
Looptijd 2003 - 12 / 2003
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1295400

Samenvatting

Doel van onderzoek is de ex ante evaluatie van diverse beleidsopties in nauwe relatie met perceptie van ondernemers. Hierbij wordt aangesloten bij de resultaten van project B.1 dat in mei wordt afgesloten en waarbij op basis van de belangrijkste knelpunten oplossingsrichtingen zijn geïnventariseerd en een plan van aanpak wordt geformuleerd. In deze studie zullen de diverse beleidsopties worden geëvalueerd in nauwe interactie met de praktijk, beleid en maatschappelijke groeperingen. De perceptie/het draagvlak van de ondernemer zal bij deze evaluatie een belangrijk aspect zijn. Ook zal worden ingegaan op oplossingen (innovaties) die vanuit de praktijk worden aangedragen, de achterliggende motieven en de mate waarin management van invloed zijn bij het succes of falen in de praktijk (tussen-boer-variatie). De diverse beleidsopties en oplossingen zullen zich richten op diverse aspecten, als: grotere verantwoordelijkheid voor de ondernemer in ruil voor publieke flexibiliteit (bv. met ondernemingsplannen); integratie van de diverse beleidsthema s; nieuwe institutionele inbedding bij de vorming en uitvoering van het beleid (bv. via interactieve beleidsvorming, co-managementgroepen of Biesheuvelgroepen); aanvullende vormen van communicatie en stimulering richting ondernemers. Via het opzetten van een aantal pilots zal in nauwe interacties van praktijk, beleid en maatschappelijke groeperingen de voor- en nadelen van de diverse beleidsopties worden geëvalueerd. Via veldonderzoek , mogelijk m.b.v. spelsimulaties, kunnen de bevindingen uit project B.1 nader worden getoetst en kunnen ondernemers worden bevraagd op hun perceptie van beleidsopties.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. D.W. de Hoop

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie