KNAW

Onderzoek

Toll-like receptoren in het centrale zenuwstelsel: regelaars van...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Toll-like receptoren in het centrale zenuwstelsel: regelaars van ontstekingen, bescherming, ontwikkeling en herstel
Looptijd 09 / 2001 - 11 / 2009
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1295412

Samenvatting

Malika Bsibsi laat in haar proefschrift zien dat net als in andere organen TLRs in het centrale zenuwstelsel een duidelijke rol spelen bij het op gang brengen van ontstekingen en afweerreacties. Maar het verhaal blijkt veel verder te gaan dan dat. Op elk van de verschillende soorten hersencellen vinden we een eigen set TLRs, en op elk van die cellen heeft elke TLR weer een heel eigen functie. Deze functies beperken zich niet alleen tot het aanschakelen van afweerreacties, maar ze controleren ook de migratie van cellen, en hun ontwikkeling en overleving. Hoewel haar onderzoek zich beperkte tot gliacellen, weten we inmiddels uit het werk van anderen dat ook zenuwcellen zich van TLRs bedienen. Van alle nieuwe gegevens springt misschien nog wel het meest in het oog de belangrijke rol die TLRs in het zenuwstelsel lijken te hebben bij het onder controle houden van ontstekingen, en het dempen van afweerreacties in plaats van het stimuleren ervan. Deze cruciale beschermende functie wordt mede aangestuurd door lichaamseigen stoffen in het zenuwstelsel zelf, zoals CD14 en stathmine. Door de verbluffende variatie in TLR functies binnen hersenen en ruggenmerg zal het niet eenvoudig zijn om met simpele ingrepen bepaalde TLR functies te stimuleren of te remmen. Toch wijzen de resultaten van Bsibsis proefschrift erop dat gerichte activatie of remming van bepaalde TLRs unieke mogelijkheden kan bieden om aandoeningen in het centrale zenuwstelsel beter onder controle te krijgen. Het zal overigens nog wel even doorpuzzelen zijn over manieren om dat op een effectieve en gecontroleerde manier te doen. Dit geldt ook voor MS waarbij zo ongeveer elke hersencel in ontstekinggebieden op zijn eigen manier en met zijn eigen set TLRs meespeelt in het proces van ontsteking en herstel.

Betrokken organisaties

Penvoerder TNO (TNO)
Financier Stichting MS Research

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. C.D. Dijkstra
Projectleider Dr. J.M. van Noort
Projectleider Dr. N. Verzijl
Promovendus Dr. M. Bsibsi

Classificatie

D21300 Biochemie
D23110 Infecties, parasitologie, virologie
D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie