KNAW

Research

The role of matrix metalloproteinases and their natural inhibitors during...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The role of matrix metalloproteinases and their natural inhibitors during the passage of the blood-brain barrier by white blood cells in MS
Period 04 / 2000 - 06 / 2004
Status Completed
Research number OND1295414
Data Supplier Website Stichting Vrienden MS Research

Abstract

Aim: To gain more insight into the role of matrix metalloproteinases and into the changes in the blood-brain barrier in the disease process of MS.

Abstract (NL)

Doel van het onderzoek: Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer kennis van de rol van matrix metalloproteinases (MMPs) en veranderingen in de bloed-hersenbarrière in het ziekteproces van MS. Achtergrond van het onderzoek: Het centrale zenuwstelsel (CZS) is een belangrijk en complex orgaan dat helaas ook erg kwetsbaar is. De bloed-hersenbarrière (BHB) bestaat om de hersenen en het ruggenmerg te beschermen en zorgt dat schadelijke stoffen en ontstekingscellen uit het bloed moeilijk het CZS in kunnen. Door MRI-studies is echter duidelijk geworden dat tijdens het ontstaan van een nieuwe MS-laesie, de BHB tijdelijk (dagen tot maanden) open staat. De cellen van de BHB rusten op een soort steunlaag (het basaal membraan). Deze laag is te vergelijken met een dichte heg. Normaal gesproken kunnen ontstekingscellen hier niet doorheen. Echter, de zogenaamde MMPs kunnen een doorgang voor ontstekingscellen creëren in het basaal membraan, door te fungeren als een soort heggenschaar. MMPs zijn niet alleen belangrijk bij de passage van cellen door het basaal membraan, maar voor verdere verplaatsing door het hersenweefsel richting de ontstekingshaard van de laesie. Mogelijk zijn MMPs ook betrokken bij het proces van demyelinisatie, aangezien gevonden is dat sommige MMPs ook myeline kunnen afbreken. Bereikte resultaten: In de hersenen wordt myeline voornamelijk afgebroken door macrofagen, die zich kunnen ontwikkelen uit voorlopercellen uit het bloed, de monocyten. Experimenten toonden dat monocyten gebruik maken van MMPs voor het passeren van hersen-endotheel (de cellen die de binnenkant van de bloedvaten bekleden). Het hechten van de monocyten aan hersen-endotheel bleek overigens onafhankelijk van MMPs. In parallelle experimenten bleek dat zowel de monocyten als endotheelcellen MMPs (MMP 2, MMP 9) produceren tijdens het migratieproces. In MS-laesies hebben we aangetoond dat MMP 12 voorkomt in de macrofagen in actief demyeliniserende laesies. Mogelijk helpt MMP 12 de macrofagen om zich te verplaatsen naar de ontstekingshaard. Ook onderzochten we in MS-weefsel de BHB, omdat we ons af vroegen in welke stadia van MS-laesievorming BHB-lekkage een rol speelt. Tekenen van BHB-lekkage bleken zichtbaar in alle MS-laesiestadia, en zelfs in (p)reactieve laesies waarin demyelinisatie nog niet heeft plaatsgevonden. Ook werden afwijkingen gezien in het basaal membraan van bloedvaten in vroege en late MS-laesies. BHB-lekkage zou daarmee een vroege factor kunnen zijn in de ontwikkeling van MS-laesies. Toekomstig onderzoek zal zich richten op de identificatie van andere MMPs die belangrijk zijn in MS-laesievorming en verder onderzoek naar de rol van MMPs bij het passeren van de bloed-hersenbarrière door monocyten.

Related organisations

Related people

Researcher Drs. I. Vos
Project leader Prof.dr. P. (Paul) van der Valk

Classification

D21300 Biochemistry
D21500 Histology, cell biology
D21800 Immunology, serology
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation