KNAW

Onderzoek

Onderzoekersnetwerk afstemming protocollen en methoden voor nationale en...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onderzoekersnetwerk afstemming protocollen en methoden voor nationale en internationale emissie-inventarisaties (EAGER)
Looptijd 2003 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1295423

Samenvatting

[Doel van het project]:
Op internationaal niveau is er onvoldoende synergie en afstemming op het gebied van emissie-inventarisaties (gebruikte modellen, protocollen, emissiefactoren, systeemdefinities etc.). Toch is het van belang om de verschillende aanpak per EU-lidstaat zoveel mogelijk te harmoniseren.
Daarnaast is het voor Nederland van belang om de gedachte voorsprong in kennis en de aanpak van de emissieproblematiek internationaal afgestemd en erkend te krijgen. Hierin ligt ook het doel van dit project.
[Werkwijze]:
Elk van de deelnemende lidstaten, inclusief Zwitserland, verzorgt de eigen inbreng. De Nederlandse inbreng, die via de programmaleider van dit programma loopt, zal zorgen voor een nauwkeurige afstemming met nationaal betrokkenen (LEI, RIVM, VROM). Daarbij is het van belang dat een heldere onderbouwing wordt gegeven van de nationale informatie over N-excreties, emissie-factoren en activiteiten (stallen, opslagen, mesttoediening, beweiding, management etc.). Voor Nederland zal deze onderbouwing vorm krijgen in een boekwerk over gasvormige emissies, waarin zo volledig mogelijk de Nederlandse werkwijze rond gasvormige emissies (onderzoek, beleid) wordt vastgelegd. Een en ander binnen project D5. specifieke communicatie. Relevante gedeelten zullen in het EAGER-netwerk worden ingebracht.
De werkzaamheden worden ook afgestemd met o.a. Programma 385, in welk kader gewerkt wordt aan een regelmatige update en wetenschappelijke verantwoording van emissiefactoren die worden gebruikt in nationale emissie-inventarisaties (zoals Milieubalans).
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
- Voortgangsrapportages over de werkzaamheden in internationaal verband (workshop)(mei 2005).
- Artikel o.a. over vergelijking modellen, emissie-inventarisatie per land (najaar 2005).
- Boek over NL aanpak NH3 emissies (Medio 2005).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. G.J. Monteny

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16400 Informatiesystemen, databases
D18110 Lucht
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie