KNAW

Onderzoek

Prevalentie van probleemdrinken in Nederland

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Prevalentie van probleemdrinken in Nederland
Looptijd 09 / 2003 - 09 / 2004
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1295466
Leverancier gegevens IVO

Samenvatting

In Nederland is begin jaren tachtig voor het eerst bevolkingsonderzoek uitgevoerd naar de prevalentie van probleemdrinken. Uit de alcoholnota nota over de intensivering van het beleid tegen alcoholmisbruik (2001) vloeit voort dat in 2004 een landelijke schatting van de prevalentie van probleemdrinken dient voor te liggen, die optimaal vergelijkbaar is met eerder onderzoek naar probleemdrinken in Nederland. De centrale probleemstelling van het voorgestelde onderzoek is: Wat is de prevalentie van probleemdrinken in Nederland ? Uit deze probleemstelling zijn deelvragen af te leiden, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de inhoudelijke probleemstellingen en de vragen betreffende de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Inhoudelijk deelvragen zijn: - in welke mate zijn er verschillen in prevalentie van probleemdrinken met eerder onderzoek in Nederland, en verschillen in prevalentie naar geslacht leeftijd, etnische achtergrond, regio, urbanisatiegraad werk- en gezinssituatie - wat is de relatie tussen drinkpatroon en alcoholgerelateerde problemen? Methoden Methode van onderzoek is een survey-onderzoek middels een schriftelijke vragenlijst bij netto 20.000 mensen. Voor de deelvragen betreffende de kwaliteit van het onderzoek zullen diverse deelonderzoeken worden uitgevoerd. Dataverzameling zal plaatsvinden in de maanden september-november 2003. De eerste rapportage over de prevalentieschatting is te verwachten in het najaar van 2004.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D24200 Preventieve gezondheidszorg, GVO
D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie