KNAW

Research

DMS Rotterdam: handbook for the creation and exploitation of drug users...

Pagina-navigatie:


Update content


Title DMS Rotterdam: handbook for the creation and exploitation of drug users rooms : the pre-assessment instrument
Period 01 / 2003 - 01 / 2004
Status Completed
Research number OND1295484
Data Supplier IVO

Abstract (NL)

Op initiatief van de GGD Rotterdam e.o., de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam en Bouman Verslavingszorg Rotterdam, voeren het IVO, beleidsadviesbureau Steijvers en Van der Valk en Bouman Verslavingszorg gezamenlijk een project uit dat ten doel heeft de gemeente en instellingen voor maatschappelijke opvang & verslavingszorg te ondersteunen bij de oprichting en uitvoering van gebruiksruimten. Het project resulteert in een Handboek Gebruiksruimten waarvan de drie uitvoerende instellingen elk een eigen onderdeel voor rekening nemen. Het IVO draagt zorg voor een preassessment instrument: een systematisch opgezette en snel uit te voeren verkenning en analyse van de doelgroep en van de omgeving of wijk waarin een gebruiksruimte is gepland. De vraagstelling die hierbij gehanteerd wordt is: Welke variabelen op wijkniveau zijn relevant voor de implementatie en exploitatie van de beoogde gebruiksruimte? Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor de daadwerkelijke implementatieprocedure en exploitatie. Methoden : Gegevens zullen op verschillende manieren verzameld worden. Er wordt literatuur op wijkniveau bestudeerd, er worden semi-gestructureerde interviews met wijkprofessionals gehouden, er wordt veldwerk (observaties) verricht en er wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het Rotterdamse Drug Monitoring Systeem (DMS).

Related organisations

Related people

Researcher Dr. C.S. Barendregt
Researcher Dr. G. Rodenburg
Project leader Prof.dr. H. van de Mheen

Related research (upper level)

Classification

D24200 Health education, prevention
D42000 Political and administrative sciences
D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation