KNAW

Onderzoek

DMS Rotterdam: handboek oprichting en uitvoering gebruiksruimten : het...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel DMS Rotterdam: handboek oprichting en uitvoering gebruiksruimten : het pre-assessment instrument
Looptijd 01 / 2003 - 01 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1295484
Leverancier gegevens IVO

Samenvatting

Op initiatief van de GGD Rotterdam e.o., de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam en Bouman Verslavingszorg Rotterdam, voeren het IVO, beleidsadviesbureau Steijvers en Van der Valk en Bouman Verslavingszorg gezamenlijk een project uit dat ten doel heeft de gemeente en instellingen voor maatschappelijke opvang & verslavingszorg te ondersteunen bij de oprichting en uitvoering van gebruiksruimten. Het project resulteert in een Handboek Gebruiksruimten waarvan de drie uitvoerende instellingen elk een eigen onderdeel voor rekening nemen. Het IVO draagt zorg voor een preassessment instrument: een systematisch opgezette en snel uit te voeren verkenning en analyse van de doelgroep en van de omgeving of wijk waarin een gebruiksruimte is gepland. De vraagstelling die hierbij gehanteerd wordt is: Welke variabelen op wijkniveau zijn relevant voor de implementatie en exploitatie van de beoogde gebruiksruimte? Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor de daadwerkelijke implementatieprocedure en exploitatie. Methoden : Gegevens zullen op verschillende manieren verzameld worden. Er wordt literatuur op wijkniveau bestudeerd, er worden semi-gestructureerde interviews met wijkprofessionals gehouden, er wordt veldwerk (observaties) verricht en er wordt gebruik gemaakt van gegevens uit het Rotterdamse Drug Monitoring Systeem (DMS).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. C.S. Barendregt
Onderzoeker Dr. G. Rodenburg
Projectleider Prof.dr. H. van de Mheen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D24200 Preventieve gezondheidszorg, GVO
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde
D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie