KNAW

Research

Alcohol and agression in the nightlife

Pagina-navigatie:


Update content


Title Alcohol and agression in the nightlife
Period 01 / 2003 - 03 / 2006
Status Completed
Research number OND1295487
Data Supplier IVO

Abstract (NL)

Agressief gedrag van mensen die uitgaan wordt in Nederland een steeds groter probleem. Vaak is dit agressieve gedrag alcohol gerelateerd. De vraag is in hoeverre ook druggebruik hierin een rol speelt. Dit project heeft betrekking op de factoren die een invloed hebben op de relatie tussen alcoholgebruik en geweld Zowel omgevings- als individuele factoren die de kans op agressie verhogen worden in dit onderzoek bestudeerd. De onderzoeksvraag is: In welke mate worden mensen die rapporteren slachtoffer of dader van geweld op straat of in uitgaanssituatie te zijn gekenmerkt door middelengebruik dat bestaat uit a) alcoholgebruik, b) alcoholgebruik met drug gebruik en c) druggebruik zonder alcohol? Een daaraan gerelateerde vraag is: In welke mate neemt de kans op slachtoffer- of daderschap van agressie op straat en in uitgaanssituaties toe met de mate waarin wordt gedronken? Methoden : - Secundaire analyses op databestanden van de Regio en Stedenmonitor Alcohol en Drugs. Dit betreffen surveys onder representatieve steekproeven uit de Nederlandse bevolking van 16-70 jaar. - Interviews bij sleutelfiguren (politie, horecabazen, personeel enz)> over de situaties waarin zij de kans op geweld verhoogde achten - Interviews bij daders(ca. 40) en slachtoffers(ca. 40) van geweld over de situaties waarin het geweld plaats vond. Het registratieonderzoek naar de lichamelijke gevolgen van alcohol en druggebruik (zie elders in dit jaarverslag) dat wordt uitgevoerd bij de spoedeisende hulp in ziekenhuizen zal hiervoor als steekproefkader dienen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. R.A. Knibbe
Project leader Prof.dr. H. van de Mheen

Classification

D24000 Health sciences
D61000 Sociology
D67000 Leisure and recreation studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation