KNAW

Onderzoek

Alcohol en agressie in het uitgaansleven

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Alcohol en agressie in het uitgaansleven
Looptijd 01 / 2003 - 03 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1295487
Leverancier gegevens IVO

Samenvatting

Agressief gedrag van mensen die uitgaan wordt in Nederland een steeds groter probleem. Vaak is dit agressieve gedrag alcohol gerelateerd. De vraag is in hoeverre ook druggebruik hierin een rol speelt. Dit project heeft betrekking op de factoren die een invloed hebben op de relatie tussen alcoholgebruik en geweld Zowel omgevings- als individuele factoren die de kans op agressie verhogen worden in dit onderzoek bestudeerd. De onderzoeksvraag is: In welke mate worden mensen die rapporteren slachtoffer of dader van geweld op straat of in uitgaanssituatie te zijn gekenmerkt door middelengebruik dat bestaat uit a) alcoholgebruik, b) alcoholgebruik met drug gebruik en c) druggebruik zonder alcohol? Een daaraan gerelateerde vraag is: In welke mate neemt de kans op slachtoffer- of daderschap van agressie op straat en in uitgaanssituaties toe met de mate waarin wordt gedronken? Methoden : - Secundaire analyses op databestanden van de Regio en Stedenmonitor Alcohol en Drugs. Dit betreffen surveys onder representatieve steekproeven uit de Nederlandse bevolking van 16-70 jaar. - Interviews bij sleutelfiguren (politie, horecabazen, personeel enz)> over de situaties waarin zij de kans op geweld verhoogde achten - Interviews bij daders(ca. 40) en slachtoffers(ca. 40) van geweld over de situaties waarin het geweld plaats vond. Het registratieonderzoek naar de lichamelijke gevolgen van alcohol en druggebruik (zie elders in dit jaarverslag) dat wordt uitgevoerd bij de spoedeisende hulp in ziekenhuizen zal hiervoor als steekproefkader dienen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. R.A. Knibbe
Projectleider Prof.dr. H. van de Mheen

Classificatie

D24000 Gezondheidswetenschappen
D61000 Sociologie
D67000 Vrijetijdswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie