KNAW

Research

Nutrient supply effects at inundation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Nutrient supply effects at inundation
Period 2003 - 12 / 2004
Status Completed
URL http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-01/417/2.2/producten.htm
URL http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-01/417/2.2/afbeeldingen.htm
Research number OND1295504

Abstract (NL)

Doel van het project
Probleem: Om de gevolgen van toegenomen neerslag op te kunnen vangen en om wateroverlast tegen te gaan is er in de toekomst behoefte aan een aanzienlijke oppervlakte aan waterbergingsggebieden (WB21). Door de schaarste aan ruimte wordt met name gedacht aan de combinatie van waterberging met de functies landbouw en natuur. In sommige situaties kan waterberging zelfs strijdig zijn met de Vogel- en Habitatrichtlijn, de NB-wet en de flora- en fauna-wet. De waterkwaliteit in sommige beekdalsystemen is zeer schadelijk voor schrale vegetatie. De bijdrage van nutrienten in het beekwater is in opgeloste en vaste vorm ook nog onbekend. Doelstelling van het project is het kwantificeren van de netto-bijdrage van de nutrienten N, P en K door slib (vaste fase bodemdeeltjes) in verschillende regionale systemen.
Werkwijze van het project
Werkwijze en fasering:
Fase 1: Oriƫnteren keuze gebied/plek
Fase 2: Uitzetten van slibmatten
Fase 3: Analyse van de slibmatten
Fase 4: Beschrijving van de locaties: hoogte, bodem en vegetatie Fase
5: Verwerking van de gegevens
Fase 6: Rapportage
Activiteiten 2004:
Fase 3: Analyse van de slibmatten
Fase 5: Verwerking van de gegevens
Fase 6: Rapportage
Beoogde (tussen) resultaten van het project
Resultaten tot 2004:
Fase 1: Oriƫnteren keuze gebied/plek Fase
2: Uitzetten van slibmatten
Fase 4: Beschrijving van de locaties: hoogte, bodem en vegetatie Programmering benodigd vervolgonderzoek
Verwachte resultaten in 2004:
Fase 3: Analyse van de slibmatten
Fase 4: Beschrijving van de locaties: hoogte, bodem en vegetatie
Fase 5: Verwerking van de gegevens
Fase 6: Rapportage Voorstel voor vervolgonderzoek

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ir. F.P. Sival
Project leader Ir. H.E. Vlek

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation