KNAW

Onderzoek

Families on the balance. Eating behaviour and weight status of adolescents...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Families on the balance. Eating behaviour and weight status of adolescents and their families
Looptijd 08 / 2003 - 01 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1295562
Leverancier gegevens Website BSI

Samenvatting

Jongeren die lijnen, emotioneel eten of gevoelig zijn voor externe prikkels van eten, komen niet méér aan of vallen méér af dan andere jongeren. Jongeren met een hogere Body Mass Index (BMI) gaan meer lijngericht eten maar dit had over een periode van vier jaar niet het gewenste effect op gewicht. Jongeren scoren laag op emotioneel eten (eten bij stress en negatieve emoties). Dit hing niet samen met gewichtstoename of afname. Datzelfde gold voor extern eten (de mate van gevoeligheid voor eet-gerelateerde signalen in de omgeving ). Door opvoeding hebben ouders invloed op het eetgedrag van jongeren en hoe tevreden zij zijn met hun figuur. Als ouders kritisch zijn, zijn hun kinderen vaker ontevreden met zichzelf. Kleuters met overgewicht kozen in een spelsituatie vaker voor ongezond eten. Ze kozen gezonder als moeders aanwezig waren en zich er actief mee bemoeiden.

Samenvatting (EN)

The limited insight gathered into overeating in adolescence in the Netherlands, argues for the need for basic epidemiological information on the prevalence of overeating and differences in eating behaviors between boys and girls (different pathways). Therefore, the project also concentrate on examination of the prevalence of emotional, restraint, and emotional eating, and obesity in a representative sample of Dutch adolescents. In addition, we will test whether boys and girls have different pathways in expressing emotional difficulties. From several studies we know that boys stronger engage in externalizing problem behaviors (aggression, delinquency, substance use) whereas girls become more strongly involved in internalizing problem behaviors (depression, low-self-esteem, withdrawal)(see Dutch studies by Overbeek et al., 2001, 2003; Mesman et al., 1999, 2000). Nevertheless, as eating problems like restraint eating and dieting are less frequently assessed as indicators of internalizing problems we will examine whether indeed girls become more strongly involved in this type of behaviors. Does environment matter: A review of nonshared environment and eating disorders. This is the title of a paper by Klump et al. (2002) on the research that has been conducted on familial influences on eating disorders. Their excellent review of international research on shared and nonshared effects of familial factors on eating disorders clearly show that (a) only a limited studies aimed to focus on family factors on development of obesity, binge eating, anorexia and bulima nervosa, (b) most of these studies did not focus on nonshared family influences and (c) many studies suffer from serious methodological flaws making it hardly possible to draw definite conclusions. Therefore, research is warranted on shared and nonshared familial (parents, siblings) factors and development of eating behavior in adolescents. Because in the description of individual papers, we provide information regarding findings of some of the empirical studies on eating behaviors, we will here primarily focus on methodological issues. We aim to deal with most of these shortcomings by performing analyses on data of two ongoing projects at our institute. This project will provide substantial new information about causes of overeating in adolescents and more specifically the role of parents in the development of eating behaviors and overeating.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D24000 Gezondheidswetenschappen
D24300 Voeding
D51000 Psychologie
D54000 Pedagogiek
D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie