KNAW

Research

Applicant reactions to selection events

Pagina-navigatie:


Update content


Title Applicant reactions to selection events
Period 09 / 2002 - 03 / 2011
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1295579
Data Supplier Kurt Lewin Instituut

Abstract

This Ph.D. project will focus on (1) the psychological impact of three widely popular selection methods cognitive ability tests, interviews and assessment centres; (2) on how psychological impact is influenced by outcome decisions; (3) the mediating role of fairness perceptions in the psychological impact of the decision. In addition to these contributions to the paucity of research taking the candidate s perspective, this research will also make innovative methodological contributions in terms of combined strategy of laboratory experiments and field studies, and will explore the most scientifically parsimonious combination of these methods to investigate these 3 key research questions. The main contributions to the existing knowledge will be to examine the impact of these 3 popular selection procedures from the candidate s eye view , rather than from the traditionally predominant perspective of organizational decision making.

Abstract (NL)

Vanwege de recente stijging in arbeidsmobiliteit verdienen reacties van sollicitanten op selectiesituaties meer aandacht. Sonja Schinkel is de eerste wetenschapper die drie factoren die de relatie selectiesituatie - sollicitantreacties mogelijk beïnvloeden, gelijktijdig bekeek. Deze factoren zijn: effecten van rechtvaardigheidspercepties, feedback en attributiestijl (neiging om gebeurtenissen aan een bepaalde oorzaak toe te schrijven). Rechtvaardigheid van selectieprocedures en -uitkomsten bleek een positieve invloed te hebben op reacties van sollicitanten ten opzichte van de organisatie en soms ook op persoonlijke reacties. Verder bleken welzijn, zelfpercepties en testhouding van afgewezen sollicitanten te worden geschaad door gedetailleerde feedback (over ondermaatse IQ-testprestaties), maar organisatie-aantrekkelijkheid niet. Ten slotte bleek attributiestijl deze reacties verder te beïnvloeden: mensen met een optimistische stijl (toeschrijven van negatieve gebeurtenissen aan externe oorzaken) hielden hun welzijn en zelfpercepties intact, terwijl zij de organisatie juist minder aantrekkelijk vonden. Schinkel concludeert dat het in het belang is van organisaties om meer aandacht te besteden aan de rechtvaardigheid van hun selectieprocedures en -uitkomsten in de ogen van sollicitanten. Verder is het geven van feedback vaak niet zo gunstig als algemeen wordt aangenomen en moeten de regels die het verstrekken van gedetailleerde feedback bij afwijzing voorschrijven worden heroverwogen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A.E.M. van Vianen
Project leader Dr. D. van Dierendonck
Doctoral/PhD student Dr. S. Schinkel

Classification

D51000 Psychology
D70100 Personnel administration and management

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation