KNAW

Research

Monitoring of virulence development and collection management

Pagina-navigatie:


Update content


Title Monitoring of virulence development and collection management
Period 09 / 2003 - 09 / 2007
Status Completed
Research number OND1295732

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
In de aardappelteelt wordt waardplantresistentie gezien als het belangrijkste en meest perspectiefvolle alternatief voor het gebruik van fungiciden voor de beheersing van de aardappelziekte. Het adaptief vermogen van P. infestans maakt echter dat niet alle resistentiegenen (R-genen) een stabiele en langdurige bescherming bieden tegen het pathogeen. Naast de 11 reeds bekende R-genen zijn door veredelingsbedrijven een aantal andere genen in een aardappelachtergrond geïntroduceerd. Voor een verantwoorde inzet van deze nieuwe resistentiegenen in een integrale beheersingsstrategie is het van groot belang om de virulentiedynamiek van veldpopulaties te monitoren. Daarnaast is het voor veredelingsbedrijven en onderzoek belangrijk dat er een goed gekarakteriseerde isolatencollectie (met bijv. isolaten met zeldzame virulenties en/of fungicide resistenties) beschikbaar is en blijft.
[Werkwijze]:
Werkzaamheden en resultaten 2004:
- Een uitgebreide R-gen differential set is samengesteld en werd tijdens het seizoen 2004 gebruikt.
- In-vitro Fungicide assays werden geoptimaliseerd voor protectants (op basis van remming van sporangia kieming) en translaminair werkende middelen (groeiremming van mycelium)
- Vangvelden werden in Valthermond, Vredepeel en Lelystad aangelegd.
- Op alle vangveld locaties werden Phytophthora isolaten verzameld, in totaal werden 101 isolaten verzameld van de diverse R-gen differentials.
- Virulentie bepalingen en fungicide resistentie bioassays worden in het 4de kwartaal 2004 uitgevoerd.
Werkzaamheden 2005:
- Eventueel aanpassen/aanvullen van de differential set met nieuwe R-gen geniteurs indien beschikbaar
- Aanleggen vangveldjes, verzamelen en analyseren van isolaten als in 2004.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
Product op te leveren in 2005
- Schriftelijke verslaglegging over behaalde resultaten in 2004.
- Kwalitatief inzicht over de verspreiding van virulenties in regionale populaties van P. infestans en een inschatting van het vertragingseffect van de diverse R-genen onder veldomstandigheden.
- Beschikbaarheid van goed gekarakteriseerde isolaten voor vervolgstudies.
Kennisoverdracht 2004:
In 2004 zijn twee op Phytophthora gerichte bijeenkomsten bezocht.
- Phytophthora workshop Warschaw Polen, januari 2004
- Eucablight Meeting Carlow Ierland, juni 2004
- Presentatie op kwekersdag georganiseerd door Plantum sectie aardappelen
[Kennisoverdracht 2005]:
- Een wetenschappelijk artikel over stabiliteit van R-genen waarin de vangveld gegevens zullen worden opgenomen wordt in 2005 geschreven.
- Vakblad artikel m.b.t. virulentieontwikkeling en gevoeligheid van de huidige P. infestans populatie voor een aantal veelgebruikte fungiciden.

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. W.G. Flier

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D21400 Genetics
E11000 Biotechnology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation