KNAW

Research

Inflammation markers as risk factor of the early stage (MCI) of Alzheimer's disease

Pagina-navigatie:


Update content


Title Inflammation markers as risk factor of the early stage (MCI) of Alzheimer's disease
Period 11 / 2001 - 10 / 2003
Status Completed
Research number OND1295789
Data Supplier Website Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek

Abstract

Recent research has shown that inflammation mechanisms play a role in the etiology of Alzheimer's disease. The senile plaques in the brain of Alzheimer patients with a core of amyloid are surrounded by proteins that are characteristic for a local inflammation reaction. In the serum of Alzheimer patients high concentrations of these proteins have been demonstrated. Due to genetic differences a natural variation of these inflammatory proteins occurs in the population. Elderly who are carriers of inflammation-related genes will be probably more susceptible for Alzheimer's disease than those who do not have such genes: high concentrations of inflammatory proteins stimulate the production of amyloid and the formation of senile plaques. Another factor that may stimulate the production of amyloid is the concentration of antibodies against amyloid. The lower the concentration of amyloid antibodies, the higher the risk of senile plaques. Whether a once-only inflammation reaction is sufficient to elicit the production of amyloid and Alzheimer's disease is an issue under discussion. Most probably a more chronic inflammation reaction in the brain is necessary. Moreover the effect of a low concentration of antibodies against amyloid on the risk of Alzheimer's disease will be examined. A combination of both factors (strong inflammation reaction + low concentration of antibodies) would considerably enhance the risk of Alzheimer's disease. The study will be done in a sample of elderly. It will be examined if people with a high concentration of inflammatory factors in combination with a low concentrattion of antibodies after 3 years more frequently develop an early stage of Alzheimer's disease than elderly without these characteristics. This study is important for two reasons. First, the results may contribute to an early diagnosis of Alzheimer's disease: assessment of several biomarkers in the blood might result in a risk profile through which it will become possible to identify a high-risk group of developing Alzheimer's disease. Second, the development of specific and safe non-steroidal inflammation inhibitors may be furthered, possibly even a vaccine, so as to reduce the risk of Alzheimer's disease.

Abstract (NL)

Uit recent onderzoek blijkt dat ontstekingsmechanismen een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. De seniele plaques in de hersenen van Alzheimer-patiënten met een kern van amyloïd worden omgeven door eiwitten die karakteristiek zijn voor een lokale ontstekingsreactie. In het serum van Alzheimer-patiënten zijn verhoogde concentraties van deze eiwitten aangetoond. Door genetische verschillen komt in de populatie een natuurlijke variatie van deze ontstekingseiwitten voor. Ouderen die drager zijn van ontsteking-gerelateerde genen zullen waarschijnlijk vatbaarder zijn voor de ziekte van Alzheimer dan degenen die dergelijke genen missen. Hoge concentraties van ontstekingseiwitten stimuleren immers de productie van amyloïd, en daarmee het ontstaan van seniele plaques. Een andere factor die de productie van amyloïd zou kunnen stimuleren, is de concentratie aan antilichamen tegen amyloïd. Hoe lager de concentratie amyloïd antilichamen, hoe hoger de kans op de vorming van seniele plaques. Of een eenmalige ontstekingsreactie voldoende is om de productie van amyloïd en daarmee de ziekte van Alzheimer te bevorderen, staat ter discussie. Zeer waarschijnlijk is een meer chronische ontstekingsreactie in de hersenen noodzakelijk. Verder zal het effect van een lage concentratie aan antilichamen tegen amyloïd op het risico van de ziekte van Alzheimer worden onderzocht. Een combinatie van beide factoren (sterke ontstekingsreactie + lage concentratie antilichamen) zou dan de kans op de ziekte van Alzheimer aanmerkelijk vergroten. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in een steekproef ouderen uit de bevolking. Onderzocht zal worden of mensen met een hoge concentratie ontstekingsfactoren in combinatie met een lage concentratie antilichamen na verloop van 3 jaar frequenter een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer vertonen dan ouderen zonder deze kenmerken. Dit onderzoek is belangrijk om twee redenen. Ten eerste kunnen de resultaten een bijdrage leveren aan het vroegtijdig opsporen van de ziekte van Alzheimer: vaststelling van diverse biomarkers in het bloed zou een risicoprofiel kunnen opleveren waarmee een hoog risicogroep voor het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer kan worden geïdentificeerd. Ten tweede zou het onderzoek de ontwikkeling van specifieke en veilige non-steroïde ontstekingsremmers kunnen bevorderen, mogelijk zelfs een vaccin, waardoor de kans op de ziekte van Alzheimer kan worden verminderd.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. C. Jonker

Classification

D21300 Biochemistry
D21400 Genetics
D21800 Immunology, serology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation