KNAW

Research

Brain changes in behaviourally disturbed Alzheimer patients

Pagina-navigatie:


Update content


Title Brain changes in behaviourally disturbed Alzheimer patients
Period 11 / 1999 - 10 / 2003
Status Completed
Research number OND1295796
Data Supplier Website Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek (ISAO)

Abstract

In the course of the disease process the majority of Alzheimer patients suffers from behavioural problems like irritation, depression and insomnia. These behavioural problems, that are a heavy burden to the caregivers and often result in hospital admission, are a hot topic, since Alzheimer's disease cannot be cured, whereas there are treatments for the behavioural disorders connected with the disease. In order to be able to develop these treatments further, more knowledge is needed on what is going wrong in the brain. Aim of this project is to determine which parts of the brain are affected in irritated, depressive and sleepless Alzheimer patients. On the long term this knowledge should lead to a better treatment in daily practice. A better treatment of the behavioural disorders will relieve the task of the caregivers and will enable longer nursing of the patient at home.

Abstract (NL)

In de loop van het ziekteproces krijgt de meerderheid van de Alzheimerpatiënten te maken met gedragsproblemen, zoals geïrriteerdheid, depressie en slapeloosheid. Deze gedragsproblemen, die de taak van de verzorgenden verzwaren en vaak leiden tot opname van de patiënt, staan in het middelpunt van de belangstelling. Momenteel bestaat er geen afdoende behandelmethode voor de ziekte van Alzheimer. Daarentegen zijn er wel behandelingen tegen de gedragsstoornissen die met de ziekte gepaard gaan. Om deze behandelingen verder te kunnen ontwikkelen, is meer kennis nodig omtrent wat er bij bepaalde gedragsstoornissen in de hersenen verkeerd gaat. Het doel van dit project is te achterhalen welke delen van de hersenen zijn aangetast bij geïrriteerde, depressieve en slapeloze Alzheimerpatiënten. Op de lange termijn moet deze kennis leiden tot een verbeterde behandeling in de dagelijkse praktijk. Een verbeterde behandeling van de gedragsstoornissen zal de taak van de verzorgenden verlichten. Hierdoor zal het mogelijk zijn de patiënt langer thuis te verzorgen.

Related organisations

Related people

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D23350 Psychiatry, clinical psychology
D24100 Nursing sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation