KNAW

Onderzoek

Gender en de nieuwe scenario's voor de geesteswetenschappen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Gender en de nieuwe scenario's voor de geesteswetenschappen
Looptijd 01 / 2003 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1296058
Leverancier gegevens Website OGC

Samenvatting

Dit cluster maakt deel uit van het onderzoeksprogramma letteren naar de crisis in de geesteswetenschappen aan het einde van het millennium. Het gaat vooral in op de mate waarin de geesteswetenschappen spanningen hebben moeten verwerken tussen dominante en tegendraadse of emancipatoire culturen. Dit spanningsveld heeft de geesteswetenschappen gemaakt tot zowel een vitale bewaker van de traditie als een belangrijke kritische kracht in de maatschappij. Door nadruk te leggen op gender en etniciteit zal dit cluster nader ingegaan op contemporaine aspecten van de kritische stromingen in de geesteswetenschappen, zowel in het universitaire leven als in een bredere culturele context.

Samenvatting (EN)

This cluster participates in the arts faculty research programme about the crisis of the humanities at the end of the millennium. it focuses on the extent to which the humanities have historically had to deal with the tension between dominant and resisting or emancipating cultures. this tension has made the humanities into both a vital keeper of tradition and an important critical force in society. through emphasis on gender and ethnicity this cluster will focus on contemporary aspects of the critical traditions within the humanities, both in academic life and in a broader cultural context. output: - several scholarly publications in international journals - working papers of the consortium for the humanities co-ordinated by the institute for history and culture (ogc) of the faculty.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. M.L. de Vos
Projectleider Prof.dr. R. Braidotti

Classificatie

D30000 Geesteswetenschappen
D69000 Gender studies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie