KNAW

Research

Dicta Catonis

Pagina-navigatie:


Update content


Title Dicta Catonis
Period 01 / 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1296217
Data Supplier Website OGC

Abstract (NL)

Het anonieme gedicht Dicta Catonis uit de Oudheid, met 'wijsheden', die toegeschreven zijn aan Cato, vormt door de gehele Middeleeuwen heen de vaste kern van het middeleeuws latijnse onderwijs, voorzien van commentaren en glossen, later ook vertaald c.q. bewerkt in de volkstalen (cf. Dietsche Cathoen). Onderzoek naar en uitgave van deze middeleeuwse Cato (de gekerstende Cato-tekst met commentaren, glossen) worden voorbereid.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. A.P. Orbán

Classification

D34200 Middle Ages
D36200 Classic studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation