KNAW

Research

The tradition of the classicism. The international context of the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The tradition of the classicism. The international context of the architecture in The Netherlands in the 16e and 17e century
Period 01 / 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1296219
Data Supplier Website OGC

Abstract (NL)

De architectuur en architectuurtheorie van de Nederlanden wordt in de 16e en 17e eeuw in hoge mate gedomineerd door de traditie van het klassicisme, gebaseerd op de Tien Boeken van Vitruvius uit de 1e eeuw v. Chr. De receptie van deze theorie in de Nederlanden begint in 1539 met de verkorte, Nederlandstalige uitgave van dit tractaat door Pieter Coecke van Aalst in Antwerpen. Nadien volgen vele aanvullende werken in de Nederlanden, gericht op uitleg, verdieping of juist vereenvoudiging van de klassicisatische leer ten be-hoeven van de dagelijkse ontwerppraktijk. In de 17e eeuw zijn in de Noordelijke Neder-landen met name de idee n van Vicenzo Scamozzi zeer invloedrijk. Dit project voorziet in een systematische analyse van de receptie van dergelijke (met name Franse en Italiaanse) tractaten in de Nederlanden alsmede de uitstraling van deze Hollandse interpretatie naar andere delen van Noord Europa (m.n. in het Balticum, Duitsland en Polen). Momenteel is een kritische vertaling van de meest invloedrijke boeken van Scamozzi (diens boek 3 en 6) in voorbereiding.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. K.A. Ottenheym

Classification

D35100 History of arts and architecture
D35500 Architecture and building construction

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation