KNAW

Onderzoek

De traditie van het klassicisme. De internationale context van de...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De traditie van het klassicisme. De internationale context van de architectuur in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw
Looptijd 01 / 2003 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1296219
Leverancier gegevens Website OGC

Samenvatting

De architectuur en architectuurtheorie van de Nederlanden wordt in de 16e en 17e eeuw in hoge mate gedomineerd door de traditie van het klassicisme, gebaseerd op de Tien Boeken van Vitruvius uit de 1e eeuw v. Chr. De receptie van deze theorie in de Nederlanden begint in 1539 met de verkorte, Nederlandstalige uitgave van dit tractaat door Pieter Coecke van Aalst in Antwerpen. Nadien volgen vele aanvullende werken in de Nederlanden, gericht op uitleg, verdieping of juist vereenvoudiging van de klassicisatische leer ten be-hoeven van de dagelijkse ontwerppraktijk. In de 17e eeuw zijn in de Noordelijke Neder-landen met name de idee n van Vicenzo Scamozzi zeer invloedrijk. Dit project voorziet in een systematische analyse van de receptie van dergelijke (met name Franse en Italiaanse) tractaten in de Nederlanden alsmede de uitstraling van deze Hollandse interpretatie naar andere delen van Noord Europa (m.n. in het Balticum, Duitsland en Polen). Momenteel is een kritische vertaling van de meest invloedrijke boeken van Scamozzi (diens boek 3 en 6) in voorbereiding.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. K.A. Ottenheym

Classificatie

D35100 Kunst- en architectuurgeschiedenis
D35500 Architectuur en objecten

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie