KNAW

Onderzoek

Werkgelegenheid en vrouwenstudies: de invloed van vrouwenstudiesonderwijs...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Werkgelegenheid en vrouwenstudies: de invloed van vrouwenstudiesonderwijs op arbeidsdeelname van vrouwen in Europa
Looptijd 01 / 2003 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.hull.ac.uk/ewsi
Onderzoeknummer OND1296236
Leverancier gegevens Website OGC

Samenvatting

Grote aantallen vrouwen in Europa volgen vrouwenstudiesonderwijs, maar er zijn geen systematische gegevens over de gevolgen van die opleiding op hun latere werkgelegenheid en kwaliteit van leven. Dit project wil analyseren hoe vrouwenstudiesonderwijs de kansen en interventies in de arbeidsmarkt van vrouwen beï nvloedt. Omdat vrouwenstudiesonderwijs per land erg verschilt, is een ander doel om te bezien hoe deze verschillen verband houden met de arbeidsprestaties van individuele vrouwen, alsook veranderingen in de balans tussen gezin en werk, en veranderingen en sturing van gezinsrelaties. Omdat kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt erg verschillen in de deelnemende landen, is er behoefte aan een beter begrip van wat eenmaal opgeleide vrouwen doen, gegeven hun kansen op werk.. Ten slotte wordt geanalyseerd wat het gevolg is van vrouwenstudiesonderwijs op de veranderingen die vrouwen proberen te genereren op hun werkplek, en de effecten op de beroepstaken en andere taken die zij op zich nemen op de werkplek. Bij het project zijn elf partners uit negen landen betrokken (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Slovenië, Hongarije, Finland en Nederland). Het project kent vier fasen: 1) het verzamelen van achtergrondgegevens per land over de arbeidsdeelname van vrou-wen en de graad van institutionalisering van zowel vrouwenstudies als gelijke-behandelings-wetgeving; 2) het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over vrouwenstudies stu-denten uit heden en verleden d.m.v. vragenlijsten en interviews; 3) het analyseren van deze gegevens; 4) het verspreiden van deze gegevens d.m.v. publicaties en workshops. De resultaten van de verzamelde empirische gegevens zullen leiden tot: - een beter begrip hoe werkgelegenheid van goede kwaliteit voor vrouwen gegenereerd kan worden; - materiaal voor een verklaring van de grote variatie in aantallen werkende vrouwen in Europa; - beleidsaanbevelingen op het gebied van vrouwenstudiesonderwijs en werkgelegenheid van vrouwen; - een verkenning van een aantal gebieden in de dienstensector waar goede mogelijkheden zijn voor het creëren van werkgelegenheid voor vrouwen; - een analyse van de verhouding tussen vrouwenstudiesonderwijs en de professionalisering van vrouwen als gevolg van die opleiding; - een indicatie hoe vrouwenstudiesopleidingen bijdragen aan de vernieuwing van de werkgelegenheid; - een analyse hoe vrouwenstudiesopleidingen bijdragen aan het creëren van banen, het bestrijden van onderprestatie, en het verminderen van de werkloosheid.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D52000 Onderwijskunde
D69000 Gender studies
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie