KNAW

Research

The Dutch and European Reynaert-tradition

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Dutch and European Reynaert-tradition
Period 01 / 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1296271
Data Supplier Website OGC

Abstract (NL)

In de middeleeuwen zijn er veel dierenverhalen ontstaan. Meestal is daarin de vos de hoofdpersoon. Die verhalen komen in allerlei talen voor, getuige bijvoorbeeld de vele naamsvarianten van dit personage: Reinardus, Renart, Reynaert, Reinhart, Reynke, Reynard. Er zijn in dit materiaal allerlei verbindingen aan te wijzen. Het gaat duidelijk om een traditie. Deze blijft ook na de middeleeuwen doorleven in Europa, met name in de Nederlanden en in Duitsland. Dit middeleeuwse en postmiddeleeuwse corpus biedt talloze mogelijkheden voor onderzoek. Aan de ene kant is het zeer geschikt voor zuiver literaire vraagstellingen: hoe liggen de relaties tussen teksten, hoe worden bronteksten bewerkt en aangepast, wat is de ruimere literaire context etc. Aan de andere kant vraagt het materiaal ook om een sociaal-culturele benadering: de wijzigingen in de traditie zijn altijd het gevolg van maatschappelijke veranderingen: de stof komt in handen van een nieuw publiek, de literaire smaak verandert, de maatschappelijke situatie verandert waardoor elementen onduidelijk of onacceptabel worden.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. P.W.M. Wackers

Classification

D34200 Middle Ages
D36300 Germanic language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation