KNAW

Research

The merit of defects: bridge between laboratory and universe

Pagina-navigatie:


Update content


Title The merit of defects: bridge between laboratory and universe
Period 04 / 2004 - 03 / 2009
Status Completed
Research number OND1296508
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

The process of water changing into ice is named phase change. The early Universe went through phase changes while it expanded and cooled. During those processes rests of earlier phases may be caught in the present phase. This is a well-known concept from physics: topological defects. The properties of those defects in particle physics and in the laboratory provide a very useful insight into the composition of the Universe.

Abstract (NL)

Als water verandert in ijs heet dat een faseverandering. Het vroege heelal onderging faseveranderingen terwijl het uitdijde en afkoelde. Daarbij kunnen restanten van de vroegere fasen gevangen zitten in de huidige fase. Dat is een bekend concept uit de fysica: topologische defecten. De eigenschappen van zulke defecten in deeltjesfysica en in het laboratorium geven een zeer nuttig inzicht in de samenstelling van het heelal.

Related organisations

Related people

Classification

D12200 Theoretical physics, (quantum) mechanics
D12400 Elementary particle physics and nuclear physics
D17000 Astronomy, astrophysics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation