KNAW

Onderzoek

Semantic context effects in word production: The role of message congruency

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Semantic context effects in word production: The role of message congruency
Looptijd 06 / 2003 - 04 / 2008
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1296565
Leverancier gegevens Experimenteel-Psychologische Onderzoekschool - EPOS

Samenvatting

Huidige modellen van taalproductie (b.v. het Weaver++ model van Levelt, Roelofs & Meyer, 1999, en het connectionistische model van Starreveld en La Heij, 1996) bieden een botom-up verklaring voor het optreden van semantische en fonologische effecten in eenvoudige taalproductie, bijvoorbeeld het benoemen van een plaatje. Bij het ontwerpen van deze modellen is vrijwel altijd uitgegaan van de situatie waarin objecten benoemd worden op basic-level niveau, bijvoorbeeld het benoemen van het plaatje van een stoel als stoel . De modellen geven geen, of een onbevredigend antwoord op de vraag hoe sprekers in staat zijn om, afhankelijk van het communicatieve doel (of taakinstructie in het laboratorium), een zelfde stimulus op verschillende manieren te benoemen. Bijvoorbeeld het benoemen van een stoel als leunstoel , meubel of chair . Het doel van dit project is de top-down invloeden in spraakproductie te integreren in de bestaande modellen.

Samenvatting (EN)

Recent models of language production (e.g. Weaver + + of Levelt, Roelofs & Meyer, 1999, and the connectionist model of Starreveld and La Heij, 1996) offer a bottom-up explanation for semantic and phonological effects in speech production, for instance naming a picture. The approach for the design of these models was basic level naming of objects, for instance naming the picture of a dog as "dog". Due to this rather narrow approach, these models give no, or an unsatisfactory answer to the question how speakers are able to name the same picture differently when they have different communicative goals. For instance the naming the picture of a dog as "animal", "mongrel", "barks" or "Pluto". The goal of this project is to integrate this top-down control into the existing speech production models.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. G.A.M. Kempen
Co-promotor Dr. W. La Heij
Promovendus Dr. J.R. Kuipers

Classificatie

D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie