KNAW

Research

ADHD: can reinforcement resolve the problem?

Pagina-navigatie:


Update content


Title ADHD: can reinforcement resolve the problem?
Period 02 / 2003 - 02 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1296568
Data Supplier Experimenteel-Psychologische Onderzoekschool - EPOS

Abstract

Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) are hypothesized to be abnormally sensitive for reinforcement contingencies such as reward and response cost (punishment). Some researchers suggest this to be the core problem in ADHD, responsible for attention problems, impulsivity and hyperactivity (e.g., Haenlein and Caul 1987, Quay, 1996). One of the brain system that is suggested to be involved in this aberrant sensitivity to reinforcement is the meso-limbic system (e.g. the amygdala and nucleus accumbens). In this project we will study the effect of reward and punishment onto cognitive functioning in children with ADHD with or without comorbid Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder. Children perform different cognitive tasks in face of feedback only, in face of reward and in face of response cost. Heart rate and skin conductance responses are measured in order to get more insight into the underlying psycho-physiological responses. These measures are found to reflect changes in the nervous system at time of feedback processing and in face of arousing stimuli such as reinforcement.

Abstract (NL)

Kinderen met ADHD zijn meer dan leeftijdsgenootjes afhankelijk van hun omgeving om zich te motiveren om optimaal te kunnen presteren. Dit blijkt het onderzoek van promovendus Marjolein Luman. Volgens Luman kan de oorzaak enerzijds gezocht worden in subtiele aangeboren afwijkingen in de hersenen en anderzijds zou een afwijkende leergeschiedenis bij kinderen met ADHD, een grote hoeveelheid negatieve feedback, de resultaten kunnen verklaren. Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is een chronische ontwikkelingsstoornis met symptomen van aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Opvallend is dat de symptomen afhankelijk lijken van motivationele prikkels. Elke ouder van een kind met ADHD zal herkennen dat de symptomen verminderen wanneer hun kinderen iets doen wat ze leuk vinden zoals televisie kijken. Marjolein Luman heeft onderzocht in hoeverre prestatieverschillen tussen kinderen met ADHD en leeftijdsgenootjes op motorische en mentale taken afhankelijk zijn van de aanwezigheid van motivationele prikkels. Dit is gedaan door de prestatie op deze taken systematisch te koppelen aan consequenties zoals het winnen (beloning) of verliezen (straf) van punten wat werd vergeleken met een neutrale conditie (geen consequenties). De studies in dit proefschrift laten zien dat zowel kinderen met ADHD als leeftijdsgenootjes een prestatieverbetering laten zien op de motorische en mentale taken wanneer deze zijn gekoppeld aan beloning of straf. Opvallend genoeg was dit effect iets groter bij kinderen met ADHD. De gemeten abnormale hartslag- en huidgeleidingsrespons van kinderen met ADHD, fysiologische maten die gevoelig zijn voor motivationele prikkels, bleken te verdwijnen wanneer de prestatie gekoppeld was aan straf en beloning vergeleken met de neutrale conditie.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J.A. Sergeant
Doctoral/PhD student Dr. M. Luman

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation