KNAW

Research

The judge in the insolvency law

Pagina-navigatie:


Update content


Title The judge in the insolvency law
Period 04 / 2002 - 03 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1296610

Abstract (NL)

In de faillissementsprocedure is er nauwelijks sprake van behoud van onderneming, blijkt uit grootschalig onderzoek naar de werking van het faillissementsrecht van Karin Luttikhuis in samenwerking met het CBS. Het percentage ondernemingen dat behouden blijft door middel van een doorstart is hoogstens 6,3%, en niet 63-66%, zoals op grond van kleinschaliger onderzoek werd aangenomen. Luttikhuis bekeek de faillissementsdossiers van alle 4.167 beëindigde faillissementen van bedrijven in 2004. Bij de weinige bedrijven die een doorstart maken, behoudt meer dan de helft van de werknemers hun baan (55,4%). Er is dus nauwelijks sprake van misbruik van faillissementsrecht met het oog op omzeiling van het arbeidsrecht. Integendeel, het arbeidsrecht kan juist faillissementen veroorzaken. Het belemmert de reorganisatie in de fase vóór het faillissement, ontdekte Luttikhuis. In deze fase, de informele reorganisatie, wordt een bedrijf de facto gereorganiseerd onder leiding van de huisbank. De werknemers en werkgevers staan zwak tegenover de bank en de belangen van de bank kunnen botsen met die van andere schuldeisers, alsook met het belang van de onderneming en werkgelegenheid. Bovendien ontbreekt in deze fase ieder toezicht. Ontslagrecht wijzigen Volgens de onderzoekster is behoud van werkgelegenheid en onderneming dan ook beter te bereiken in de informele reorganisatie. Ze stelt voor een ander ontslagrecht te laten gelden en een zogenaamde stille rechter-commissaris de belangen te laten behartigen van de schuldenaar, andere schuldeisers dan de huisbank, de Belastingdienst en werknemers. Een rechter zou een besluit moeten kunnen nemen om ontslag toe te staan om de resterende werkgelegenheid en de onderneming te redden. Om zo te kunnen ingrijpen zou onderscheid gemaakt moeten worden tussen ontslagrecht en toezicht bij bedrijven in financiële moeilijkheden en bij gezonde bedrijven. Arbeidsrecht dat rekening houdt met de gewijzigde belangenafweging bij bedrijven in financiële moeilijkheden kan ervoor zorgen dat bedrijven beter saneren en geen gebruik hoeven maken van de faillissementsprocedure. Dat leidt tot meer behoud van onderneming en werkgelegenheid. Naar verwachting nog deze zomer verschijnt een wetsontwerp van de staatscommissie Insolventierecht onder leiding van prof. mr. S.C.J.J. Kortmann. Luttikhuis werpt daar een kritische blik op: er is geen winst te behalen door veranderingen aan te brengen in de faillissementsprocedure, maar juist in de fase daarvoor. Karin Luttikhuis (1969, Oldenzaal) studeerde bedrijfskunde en rechten aan de Rijksuniversiteit in Groningen en volgende de postdoctorale opleiding accountancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vervolgens werkte ze in de advocatuur. Vanaf 2002 voerde ze daarnaast haar promotieonderzoek uit bij de Faculteit Rechtswetenschappen van de UvT, departement Privaatrecht. Ze is thans advocaat op het gebied van insolventie- en ondernemingsrecht, registeraccountant en onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg.

Related organisations

Related people

Classification

D41200 Private (procedural) law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation