KNAW

Onderzoek

Legitimiteit, vitaliteit en meervoudigheid: Staat, stad en maatschappelijk...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Legitimiteit, vitaliteit en meervoudigheid: Staat, stad en maatschappelijk bestuur in een netwerksamenleving
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1296615
Leverancier gegevens Website TSPB

Samenvatting

Het programma richt zich ten eerste op het duiden van de betekenis van maatschappelijke veranderingen. Wat betekenen deze veranderingen voor de staat, de stad en het maatschappelijk bestuur? Welke vraagstukken van legitimiteit, meervoudigheid en vitaliteit roepen ze op voor de publieke sector? In hoeverre en op welke wijze wordt de legitimiteit van de publieke sector beïnvloed door de onderscheiden transformatieprocessen? Wat is de bestuurskundige betekenis van deze vraagstukken? Ten tweede staan in het programma de analyses en transformaties centraal die staat, stad en maatschappelijk bestuur als reactie op deze veranderingen en vraagstukken ontwikkelen. De publieke sector blijft niet onberoerd door maatschappelijke veranderingen en zoekt voortdurend naar nieuwe vormen van gezag en legitiem handelen. Soms zijn deze ingegeven door een algemeen crisisgevoel , maar doorgaans gaat het om dagelijkse praktijken waarin gezocht wordt naar vitale coalities of vormen van meervoudig bestuur. Zowel voor de duiding van maatschappelijke veranderingen als voor het onderzoek naar analyses en transformaties in de publieke sector zijn legitimiteit, vitaliteit en meervoudigheid dus sleutelbegrippen. Wat is de betekenis van meervoudigheid en vitaliteit voor de legitimiteit van de publieke sector? Hoe verhouden legitimiteit en meervoudig bestuur zich tot elkaar in het licht van de onderscheiden transformatieprocessen, en hoe wordt op het niveau van staat, stad en maatschappelijke organisaties omgegaan met eventuele spanningen daartussen? In welke zin beïnvloeden vraagstukken van legitimiteit en gezag in de publieke sector vitaliteit en meervoudigheid? Wat zijn de belangrijkste verschijningsvormen van meervoudigheid in de publieke sector? Tenslotte gaat het in het onderzoeksprogramma om een bestuurskundige duiding en beoordeling van meervoudigheid, vitaliteit en legitimiteit. Daarvoor is de netwerksamenleving een geschikt kader. Meervoudigheid, vitaliteit en legitimiteit zijn immers sterk verbonden met de maatschappelijke en bestuurlijke context.

Samenvatting (EN)

The research programme Vitality, Legitimacy and Multiplicity focuses on transition processes in the emerging network society. It proceeds on the basis of fifteen years of research on informatisation in the public sector, broadening its focus to the impact of other significant developments. These include not only informatisation, but also globalisation and Europeanisation, the rise of multicultural societies, and the emergence of new governance systems. The programme studies these developments at three different, but mutually dependent levels of the public sector: the state, the city and the third sector . When studying the impact of these developments, we use three distinct angles: Vitality: how to cope with transition processes in the public sector? Legitimacy: how to copy with current legitimacy problems in the public sector? Multiplicity: how to cope with variety within and without the public sector?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41000 Rechtswetenschappen
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie