KNAW

Research

The formal quality of a political debate. The debate on the juridification...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The formal quality of a political debate. The debate on the juridification of public government
Period 10 / 1997 - 01 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1296647

Abstract (NL)

Politieke debatten zijn in Nederland aan de orde van de dag. Maar wanneer is zo n debat geslaagd te noemen? Wat zijn de kenmerken van een goed politiek debat? In zijn proefschrift onderzoekt Bertjan Wolthuis of het debat over juridisering in het openbaar bestuur een goed debat is geweest. Zijn antwoord: nee. Dat belooft weinig goeds over andere politieke debatten. Promovendus Wolthuis vat een debat op als een proces van oordeelsvorming. De oordelende instantie in een debat moet de partijen horen alvorens zij een oordeel velt. Dat betekent dat hoor en wederhoor in een goed politiek debat een belangrijke norm is. Tot op heden bestond er geen methode om goede politieke debatten te onderscheiden van slechte debatten. Columnisten en anderen oordeelden veel uit de losse pols en op partijdige wijze over politici en politieke debatten. Dit proefschrift komt voor het eerst met een lijst met kenmerken van een goed debat. In een goed debat moeten partijen deugdelijk beredeneren dat hun oordelen over de betwiste kwestie beter zijn dan de oordelen van de andere partijen. Vervolgens moet de oordelende instantie laten zien dat zij een weloverwogen oordeel velt én dat zij de retorische technieken van de partijen herkent. Dit zijn de drie formele kenmerken van een goed politiek debat. Wolthuis toont aan dat het juridiseringsdebat, dat in de laatste jaren van de vorige eeuw werd gevoerd over de bevoegdheden van de bestuursrechter, geen van deze kenmerken heeft. Dit debat, waaraan prominente bestuurders, rechtsgeleerden, rechters en politici deelnamen, was dus geen goed debat. Dit oordeel over het juridiseringsdebat stemt niet al te positief over de kwaliteit van het politieke debat in Nederland in het algemeen, omdat de omstandigheden in het juridiseringsdebat nogal gunstig waren. Zo waren de deelnemers allen hooggekwalificeerd en zou verwacht mogen worden dat ze excelleren in redeneren. Volgens Wolthuis kan de kwaliteit van politieke debatten worden verbeterd door beter te letten op de rolverdeling van de deelnemers. De strijdende partijen en de oordelende instantie in het juridiseringsdebat lijken weg te komen met een matige prestatie omdat ze profiteren van onduidelijkheid over de kwestie wie de partijen zijn en wie uiteindelijk een oordeel moet vellen over de bestreden kwestie. Ze lijken te vermijden dat de verwachtingen die horen bij de rol van partij of van oordelende instantie worden gewekt, zodat hun prestaties ook niet in het licht van die verwachtingen worden beoordeeld. Wetenschappers en politici zoeken verbeteringen van de politiek vaak in structurele veranderingen. Uit Wolthuis onderzoek kan worden afgeleid dat al heel wat winst kan worden geboekt door wat men zou kunnen noemen culturele verbeteringen. Met dat laatste wordt bedoeld dat deelnemers aan politieke debatten zich anders zouden moeten gedragen, namelijk: meer zoals bij hun rol van partij of publiek past.

Related organisations

Related people

Classification

D41000 Science of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation