KNAW

Research

Measuring the historical city The reliability of historical land surveying...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Measuring the historical city The reliability of historical land surveying methods, and their use in virtual urban cartography
Period 08 / 2003 - 07 / 2014
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1296941
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

This research is concerned with the development of new methodologies for the use of historical manuscript maps, atlases and related texts in virtual urban cartography. Although these new methodologies in principal can be used with other historical sources, we shall concentrate on (manuscript) urban cartographical sources and fortification drawingsof the Low Countries (16th-17th Centuries) in Dutch and European Collections. Technically speaking it is possible to digitise all historic sources and integrate these seamlessly with each other into new (re-) constructions. But how do these (re-) constructions relate to the original and how can we assess their reliability and veracity? It is difficult to develop reliable virtual maps based on the great diversity of cartographical sources of the pre-cadastral period, which vary in scale, precision, etc. But even if we can overcome these technical problems, methodological questions remain. Differences in reliability between maps, or between different parts of the same map, are not only due to measurement techniques but also due to their original function and context. By studying how maps were used in different contexts a set of parameters will be developed to assess their practicability for historical research of town planning and urban design. These parameters will result in a matrix that visualizes the reliability and veracity of historical town plans and virtual (re) constructions (separately or in combination) in relation to function and context. The importance of the research lies in the integration of historical sources of urban cartography and digital research/design tools. The key objective is to develop methodologies which a) permit researchers to use historical maps and related sources more accurately in creating virtual reconstructions and b) allow users to recognize better technical manipulations and distortions of truth used in the process. Its ultimate goal is to make choices in the process of digitisation more explicit and to allow an ethical use of historical sources for research and design. Keywords: historical cartography, architectural/town planning history, knowledge organisation, ict.

Abstract (NL)

Jakeline Benavides Quecán onderzocht vroege stadsplattegronden en fortificatietekeningen van de Lage Landen uit de 16e en 17e eeuw in de Nederlandse en Europese collecties. Ze keek met name hoe oude kaarten gebruikt kunnen worden als ruimtelijke of historische bronnen bij onderzoek en andere toepassingen. Als gevolg van vroegere landmeetkundige technieken en methodes om kaarten te maken, hebben oude kaarten beperkingen. Door het bestuderen van de opleiding van kaartenmakers en landmeters en door het vergelijken van verschillende kaarten, probeert Benavides Quecán te begrijpen hoe kaarten werden gemaakt en hoe we hun betrouwbaarheid kunnen beoordelen. Ze gebruikte een specifieke en beperkte selectie van moderne methoden en technieken van geo-verwerking om de afbeelding op oude kaarten te onderzoeken. Om te bepalen hoe nauwkeurig de kaarten in kwestie zijn, gebruikte ze moderne digitale technieken van geo-verwerking om de oude kaarten te vergelijken met moderne cartografische bronnen en met de kadastrale kaart uit de periode 1830-1840. De resultaten worden gebruikt als een middel om oude kaarten te analyseren door ook de historische context achter hun kaartproductie in beschouwing te nemen. Het onderzoek van Benavides Quecán maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Papier en virtuele steden dat gesponsord wordt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). Het richt zich op de ontwikkeling van nieuwe methoden voor het gebruik van historische manuscriptkaarten bij virtuele stedelijke cartografie en andere ruimtelijke toepassingen.

Related organisations

Related people

Classification

D31000 Paleography, bibliology, bibliography, library science
D34000 History
D35000 Arts and culture
D62000 Social geography

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation