KNAW

Onderzoek

Verantwoord consumeren: Is er een verantwoordelijkheid van de overheid ten...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Verantwoord consumeren: Is er een verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van de 'dubbele moraal' van de burger?
Looptijd 04 / 2003 - 12 / 2003
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1296956
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Samenvatting

De burger wordt vaak verweten er een dubbele moraal op na te houden omdat zijn consumptiegedrag niet lijkt aan te sluiten bij de voorkeuren die in zijn stemgedrag en in opinieonderzoeken naar voren komen. Is er daadwerkelijk sprake van een dubbele moraal bij de burger of dient de geconstateerde discrepantie tussen 'willen' en 'doen' op een andere manier begrepen te worden? Alvorens aanbevelingen voor beleid te kunnen doen is het van belang om de geconstateerde discrepantie nader te onderzoeken. Antwoorden op de vraag of er wel een probleem is en waar dat probleem dan precies in zit, zijn nodig alvorens over mogelijke oplossingen te praten. Doel van het onderzoek is om het als 'dubbele moraal' beschreven probleem in kaart te brengen en om na te gaan of en waarom een overheid zich daarmee zou moeten bezig houden. De studie heeft betrekking op het programmagebied Ethiek van Dier, Natuur en Voedsel, en het thema 'verantwoord consumeren'.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. F.W.A. Brom

Classificatie

D24300 Voeding
D32000 Wijsbegeerte
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie