KNAW

Research

Cultural and political interaction between The Netherlands and Germany...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cultural and political interaction between The Netherlands and Germany (1800-1940). Between openness and individuality
Period 09 / 2001 - 05 / 2004
Status Completed
Research number OND1296997
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Welke invloed heeft de Duitse factor in culturele en politieke zin gehad op de natievorming en de intellectueel-culturele en politiek-ideologische debatten over Duitsland in Nederland. Het doel van het onderzoek is om door middel van een literatuur- en bronnenonderzoek inzicht te verkfrijgen in de Nederlands-Duitse wisselwerkingen en betrekkingen in culturele, wetenschappelijke en politiek-ideoligische zin tijdens de periode 1800-1940.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. F.W. Boterman

Classification

D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation